2. 1. Struktura społeczna

1. Struktura społeczna – zbiór elementów, z których składa się społeczeństwo oraz układ zachodzących między nimi zależności.

 

2. Rodzaje struktury społecznej

a. podział na społeczeństwa:

amorficzne

morficzne

b. mikrostruktura

c. makrostruktura

d. mezostruktura

 

3. Koncepcje struktury społecznej:

a. koncepcja funkcjonalno-strukturalna

– struktura społeczna jako system wzajemnych zależności

– duże znaczenie ról społecznych

– podział na warstwy i klasy

b. koncepcja dychotomiczna

– dwuczłonowy podział społeczeństwa

– kluczowa konfliktowa teoria społeczeństwa

c. koncepcja gradacyjna

– społeczeństwo to całość złożona z nakładających się na siebie warstw

– struktura społeczna jako hierarchiczny układ

 

3. Elementy struktury społecznej

a. struktura klasowa podział na wielkie zbiorowości ze względu na status społeczny i położenie majątkowe

b. struktura warstwowa podział na duże zbiorowości ze względu na

stan posiadania

styl życia

wpływ na władzę

c. struktura zawodowa podział ze względu na źródło utrzymania