3. 8. Konflikty we współczesnym świecie

 

1. Rodzaje konfliktów

a. konflikt pokoleń

b. konflikty klasowe

c. konflikty kulturowe

d. konflikty religijne

e. konflikty narodowe, rasowe i plemienne

 

2. Rozpad Jugosławii

a. Jugosławia powstała po I wojnie światowej jako państwo zróżnicowane narodowościowo i religijnie

b. po II wojnie światowej Josip Broz Tito wprowadził w Jugosławii system komunistyczny, ale zachował niezależność od ZSRR

c. w wyniku rozpadu Jugosławii po śmierci Josipa Broz Tito i upadku komunizmu powstały:

– Chorwacja

– Słowenia

– Macedonia

– Bośnia i Hercegowina

– Serbia

– Czarnogóra

 

3. Konflikty zbrojne w byłej Jugosławii

a. działania Federalnej Republiki Jugosławii (federacja Serbii i Czarnogóry) przeciwko Bośni i Hercegowinie (1992– 1995)

– w czasie wojny dochodziło do licznych zbrodni wojennych i czystek etnicznych

– interwencja NATO - naloty bombowe

– zawarcie układu pokojowego w Dayton (21 XI 1995 r.)

b. konflikt w Kosowie – konflikt albańsko-serbski

– proklamowanie przez separatystów albańskich Republiki Kosowa (1991 r.)

– utworzenie Wyzwoleńczej Armii Kosowe

– działania zbrojne Serbów przeciwko Albańczykom

– naloty NATO na Serbów

– proklamacja niepodległości Kosowa (2008 r.) 

– uznanie Kosowa jako niepodległego państwa przez część społeczności międzynarodowej

 

4. Konflikt w Sudanie

a. konflikt pomiędzy muzułmańską północą a chrześcijańskim i animistycznym południem

b. w wyniku walk trwających od 1955 r. 

– zginęło ok. 2 miliony ludzi

– zostało zmuszonych do ucieczki 4 miliony ludzi

c. podpisanie porozumienia w Addis Abebie (1972 r.)

d. wznowienie konfliktu po odkryciu na południu kraju złóż ropy naftowej

e. podpisanie porozumienia pomiędzy rządem a Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu – 2011 r.

– utworzenie Sudanu Południowego 

f. wybuch wojny domowej w Sudanie Południowym 

– przyczyną wojny były konflikty o podłożu etnicznym i plemiennym

– walczące strony dopuściły się licznych zbrodni

– ONZ nałożyło sankcje

– wojnę domową zakończył pokój w Addis Abebie (2018 r.)

 

5. Konflikt w Izraelu

a. powstanie państwa Izrael na terenach zamieszkanych przez ludność arabską – 1948 r.

b. wojna sześciodniowa  – 1967 r.

– zwycięstwo wojsk izraelskich

– zajęcie przez Izrael Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

c. utworzenie przez Arabów Organizacji Wyzwolenia Palestyny – Jasir Arafat

d. pierwsza intifada – powstanie Palestyńczyków

e. utworzenie Autonomii Palestyńskiej

– budowa przez Izrael muru Zachodnim Brzegu Jordanu

– działalność Hamasu

f. druga intifada – 2000 r.

 

6. Konflikt w Meksyku

a. przyczyny konfliktów

– dyskryminacja Indian

– działalność karteli narkotykowych

b. wybuch indiańskiego powstania w prowincji Chiapas z udziałem Armii Wyzwolenia Narodowego im. Zapaty (1994 r.)

c. zmiana konstytucji meksykańskiej (2001 r.) – nadanie Indianom autonomii w zakresie gospodarki, kultury i tworzenia organizacji społecznych

 

7. Konflikt w Syrii

a. bunt przeciw rządom Baszara al-Asada (2011 r.)

– strona rządowa dopuściła się zbrodni wobec ludności

– napływ do Syrii islamskich fundamentalistów

b. powstanie tzw. Państwa Islamskiego (ISIS)

c. przekształcenie się konfliktu syryjskiego w konflikt multilateralny (wielostronny)

– załamanie gospodarcze w Syrii

– fala uchodźców (kryzys migracyjny w Europie)

d. Syria państwem upadłym