2. 3. Formy państwa

1. Forma rządów

a. monarchie

dziedziczne lub elekcyjne

nieograniczone (absolutne) lub ograniczone (parlamentarne lub konstytucyjne)

b. republiki

 

2. Reżim polityczny

a. demokratyczny

b. autokratyczny

– państwa totalitarne

– państwa autorytarne

 

3. Ustrój terytorialno-prawny

a. państwa unitarne – jednolita struktura terytorialna

scentralizowane

zdecentralizowane

b. państwa złożone – składają się z wielu członów (landy, stany, kantony), które posiadają własny system organów prawodawczych i posiadają znaczną niezależność

federacje – państwa związkowe

konfederacje – związki kilku państw

unie

personalne

realne