3. 4. Ordynacje wyborcze

 

1. Zasady i procedury przeprowadzania wyborów regulują ustawy zwane ordynacjami wyborczymi

 

2. W Polsce obowiązuje Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 r.

 

3. Funkcje wyborów w państwach demokratycznych

a. legitymizacyjna

b. kreacyjna

c. programowa

d. agregacji (łączenia) interesów

e. segregacji elit politycznych

f. diagnostyczna

 

4. Ogólne zasady demokratycznego prawa wyborczego

a. wybory powszechne

b. wybory równe

c. wybory bezpośrednie

d. głosowanie tajne

 

4. Systemy wyborcze

a. system proporcjonalny – komitet wyborczy uzyskuje taki procent miejsc w parlamencie, jaki procent poparcia uzyskał w wyborach 

b. system większościowy 

– w państwie tworzy się liczbę jednomandatowych okręgów wyborczych odpowiadającą liczbie mandatów 

– w każdym okręgu mandat zdobywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów (we Francji w pierwszej turze musi przekroczyć 50% głosów)

c. system mieszany – łączy zasady ordynacji większościowej i proporcjonalnej