4. 1. Mechanizm sprawowania władzy

 1. W społeczeństwie jednostka podlegał władzy opierającej się na autorytecie i sile

 

2. We współczesnym państwie demokratycznym dominują pośrednie formy sprawowania władzy, w których kluczową rolę odgrywają partie polityczne

 

3.Mechanizmy sprawowania władzy w państwach niedemokratycznych

a. państwa totalitarne

– kluczowa rola przywódcy politycznego (wodza)

– system jednopartyjny – obowiązuje zakaz funkcjonowania partii konkurencyjnych

– obywatele pozbawieni są elementarnych praw politycznych

– kontrolę nad społeczeństwem sprawuje rozbudowany aparat bezpieczeństwa i przemocy

– władza sprawuje pełną kontrolę nad mediami

b. państwa autorytarne

– zachowywanie pozorów demokracji

– zachowanie pozornego pluralizmu politycznego

– reglamentowana aktywność polityczna obywateli

– duża rola autorytetu przywódcy politycznego

 

4. Makiawelizm

a. twórcą Niccolo Machiavelli

b. cechy charakterystyczne

– najważniejszym celem w polityce jest racja państwa

– polityka według Machiavellego to sztuka skutecznego działania, która musi być oddzielona od moralności

– stosowanie zasady: cel uświęca środki

 

5. Władza cesarza Etiopii w świetle Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego

a. rządy cesarza Hajle Sellasje I opierała się na korupcji i donosicielstwie

b. jednocześnie na arenie międzynarodowej cesarz kreował się na osobę postępową

c. cesarz Hajle Sellasje I został obalony w 1974 r. w wyniku wojskowego zamachu stanu