google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1. 03. Praktyczne aspekty działalności parlamentu

1. Immunitet parlamentarny

a.  immunitet formalny – przywilej uniemożliwiający pociągnięcie parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej oraz pozbawienia lub ograniczenia wolności w czasie sprawowania mandatu bez zgody sejmu

b. immunitet materialny – przywilej zwalniający z odpowiedzialności za czyny związane z działalnością parlamentarną (nieograniczony w czasie)

 

2. W Polsce parlament działa w trybie permanentnym, czyli jest gotowy do działania przez całą kadencję

a. sesje plenarne 

b. prace komisji parlamentarnych

 

3. Rodzaje większości podczas głosowań

a. większość zwykła – za więcej niż przeciw

b. większość bezwzględna – liczba głosów za jest większa niż suma głosów przeciwnych i wstrzymujących się

c. większość kwalifikowana – większość głosów większa od bezwzględnej wyrażona ułamkiem, np. 2/3, 3/5

d. kworum – minimalna liczba członków zgromadzenia, niezbędna do prowadzenia obrad lub podjęcia wiążących decyzji – w sejmie i senacie wynosi połowę ustawowej liczby posłów/senatorów

 

4. Koalicja rządowa  – porozumienie ugrupowań politycznych, wspólnie sprawujących władzę na podstawie umowy koalicyjnej.

 

5. Opozycja

a. parlamentarna – ugrupowania polityczne, które mają swoich przedstawicieli w parlamencie, ale nie weszły w skład rządu i sprzeciwiają się jego polityce

b. pozaparlamentarna – ugrupowania polityczne, sprzeciwiające się polityce rządu, ale nieposiadające swoich przedstawicieli w parlamencie

 

6. Funkcje kontrolne

a. konstruktywne wotum nieufności wobec Rady Ministrów

b. wotum nieufności wobec ministra

c. interpelacje i zapytania poselskie

d. interwencje (polegają na kontroli organów władzy państwowej)