google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1. 12. Samorząd terytorialny - powiat i województwo

 

I. Szczebel powiatowy samorządu terytorialnego

1. Organizacja

a. władze samorządów powiatowych

powiaty ziemskie

organem stanowiącym jest rada powiatu

organem wykonawczym jest zarząd ze starostą na czele

powiaty grodzkie – tzw. miasta na prawach powiatu

organem stanowiącym jest rada miasta

organem wykonawczym jest prezydent miasta

b. ustrój samorządu miasta stołecznego Warszawy

– Warszawa jest gminą na prawach powiatu, którą władają:

rada

prezydent miasta stołecznego Warszawy

– Warszawa została podzielona na 18 dzielnic, zarządzanych przez:

rady dzielnic

zarządy z burmistrzem na czele

2. Zadania samorządu szczebla powiatowego

a. samorządy powiatowe wykonują te zadania publiczne, którym nie mogą sprostać samorządy gminne

b. wybrane zadania powiatu:

– prowadzenie szkół ponadpodstawowych, sportowych i artystycznych

– prowadzenie bibliotek, muzeów, kin itp.

– prowadzenie szpitali rejonowych

– prowadzenie domów dziecka

– prowadzenie Powiatowych Urzędów Pracy

– zarząd drogami powiatowymi

– usuwanie odpadów niebezpiecznych

– rejestracja pojazdów i wydawanie praw jazy

 

II. Szczebel wojewódzki samorządu terytorialnego

1. Województwo spełnia podwójną funkcję:

a. jest szczeblem samorządu terytorialnego

b. jest siedzibą organu wojewódzkiej administracji rządowej

2. Samorządowe władze województwa

a. władzę stanowiącą stanowi sejmik województwa z przewodniczącym na czele

b. władzę wykonawczą stanowi pięcioosobowy zarząd z marszałkiem województwa na czele

 

3. Zadania samorządu szczebla wojewódzkiego

a. zadaniem samorządu wojewódzkiego jest koordynowanie i dynamizowanie zjawisk o charakterze gospodarczym i społecznym

b. wybrane zadania samorządu wojewódzkiego

– prowadzenie placówek doskonalenia nauczycieli

– prowadzenie szkół o znaczeniu regionalnym i wyższych szkół zawodowych

– prowadzenie muzeów, galerii, teatrów i innych instytucji kultury o znaczeniu regionalnym

– ochrona zabytków

– prowadzenie szpitali specjalistycznych i ośrodków medycyny pracy

– prowadzenie Wojewódzkich Urzędów Pracy

– zarządzanie drogami wojewódzkimi i transportem kolejowym

– ochrona przeciwpowodziowa

– opracowywanie strategii rozwoju regionu

 

III. Źródła finansowania samorządu szczebla powiatowego i wojewódzkiego

dochody własne

subwencja ogólna

subwencja regionalna

subwencja wyrównawcza

dotacje celowe z budżetu państwa

– środki pochodzące z budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych

 

IV. Referenda

1. Referendum w sprawie powiatu lub sejmiku województwa – referendum obligatoryjne

2. Referendum fakultatywne – może zostać przeprowadzone w każdej sprawie