google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

3. 4. Źródła prawa

 

1. Źródła prawa 

a. w znaczeniu materialnym  wszelkie okoliczności, których oddziaływanie wpływa na formę i treść prawa (np. uwarunkowania polityczne, religijne, ekonomiczne itp.)

b. w znaczeniu formalnym  akty prawotwórcze, zawierające przepisy prawa stanowiące podstawę tworzenia norm prawnych

c. w znaczeniu instytucjonalnym  instytucje tworzące i stosujące prawo

d. źródła poznania prawa –  dokumenty podające treść obowiązującego prawa (np. Dziennik Ustaw RP)

 

2. Źródła prawa w Polsce

a. źródła prawa powszechnie obowiązującego

 obowiązują na terenie całego kraju

  Konstytucja oraz umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia

b. źródła prawa miejscowego

 obowiązują na obszarze działania organu, który je wydał

 np.: uchwały, zarządzenia

c. źródła prawa wewnętrznego

 obowiązują wewnątrz organów władzy publicznej

  np.: zarządzenia, uchwały, statuty, regulaminy

 

3. Źródła prawa międzynarodowego

a. umowy międzynarodowe

 umowa międzynarodowa to zgodne oświadczenie woli dwóch lub większej liczby podmiotów prawa międzynarodowego dotyczące ich uprawnień i obowiązków

  np.: traktaty, pakty, konwencje, porozumienia

b. zwyczaj międzynarodowy

c. wiążące uchwały organizacji międzynarodowych

d. ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane