google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

2. 3. Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe

 

I. Początki rycerstwa polskiego

1. Nadawanie ziemi w zamian za obowiązek służby wojskowej

2. Statuty Kazimierza Wielkiego – rycerzem może zostać mężczyzna, którego rodzice pochodzili z rodów rycerskich

3.  rozwarstwienie stanu rycerskiego

a. możnowładcy

b. szeregowe rycerstwo pospolite

 

II. Stosunki polsko-krzyżackie za ostatnich Piastów

1. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego – 1226 r.

2. Zagarnięcie przez Krzyżaków Gdańska i Pomorza Gdańskiego – 1308 r.

3. Bitwa pod Płowcami – Władysław Łokietek – 1331 r. 

4. Zawarcie pokoju kaliskiego z Krzyżakami przez Kazimierza Wielkiego – 1343 r.

 

III. Wielka Wojna z zakonem (1409-1411 r.)

1. Działania zbrojne w 1409 r.

2. Bitwa pod Grunwaldem – 10 czerwca 1410 r.

a. zwycięstwo wojsk polsko-litewskich

b. śmierć na polu bitwy wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena – nowym mistrzem Henryk von Plauen

3. Nieudane oblężenie Malborka

4. Pierwszy pokój toruński – 1411 r.

a. zwrot Polsce ziemi dobrzyńskiej

b. przekazanie Żmudzi Litwie do czasu śmierci Władysława i Witolda

c. Krzyżacy zostali zobowiązani do wypłacenia Polsce odszkodowania

 

 

IV. Sobór w Konstancji (1414-1418 r.)

1. Zwołanie soboru w celu zażegnania tzw. schizmy zachodniej w Kościele

2. Wystąpienie Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji – wygłoszenie traktatu O władzy cesarza i papieża nad niewiernymi

3. Paszkwil Jana Falkenberga

 

V. Wojna trzynastoletnia (1454-1466 r.)

1. Geneza wojny trzynastoletniej

a. kryzys w państwie krzyżackim spowodowany klęską pod Grunwaldem

b. powstanie opozycji antykrzyżackiej w państwie zakonnym – Związek Pruski

c. wybuch antykrzyżackiego powstania zbrojnego miast pruskich

d. włączenie państwa zakonnego do Korony – akt inkorporacji z 1454 r. Kazimierza IV Jagiellończyka  

2. Przebieg wojny trzynastoletniej

a. klęska polskiego pospolitego ruszenia pod Chojnicami – 1454 r.

b. tworzenie wojska zaciężnego przez Kazimierza IV Jagiellończyka

c. zwycięstwo wojsk polskich pod Świecinem – 1642 r.

e. zwycięstwo floty polskiej w bitwie na Zalewie Wiślanym – 1463 r.

3. Drugi pokój toruński – 1466 r.

a. Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię michałowską, ziemię chełmińską i Warmię – Prusy Królewskie

b. powstanie biskupstwa warmińskiego

c. Pozostałe ziemie zakonne zostały przekształcone w lenno polskie jako Prusy Zakonne