google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

3. 5.Upadek Rzeczypospolitej

I. Konfederacja barska

1. Elekcja Stanisława Poniatowskiego na króla Polski – 1764 r.

2. Sprawa dysydentów – żądanie przywrócenia praw politycznych dysydentom

3. Wybuch i przebieg konfederacji barskiej (1768-1772 r.)

a. zawiązanie konfederacji w Barze na Podolu

– hasło obrony wiary i wolności szlacheckiej

– antycarski i antykrólewski charakter konfederacji

b. powołanie Generalności – naczelnego organu politycznego i wojskowego

c. ogłoszenie detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego

4. Nieudana próba uprowadzenia Stanisława Augusta Poniatowskiego – Kazimierz Pułaski

5. Pierwszy rozbiór Polski – 1772 r.

II. Reformy wojska polskiego w XVIII w.

1. Ustalenie przez Sejm Niemy (1717 r.) 18-sto tysięcznej armii stałej

2. Utworzenie Szkoły Rycerskiej – 1765 r.

3. Reformy wojskowe sejmu rozbiorowego (1773 r.)

a. przekształcenie chorągwi pancernych w brygady kawalerii narodowej

b. przekształcenie chorągwi lekkich kawalerii w pułki straży przedniej

c. rozbudowa wojsk inżynieryjnych

4. Uchwały Sejmu Wielkiego (1788-1792 r.)

a. uchwała o powiększeniu wojska do 100 tys. żołnierzy – 1791 r.

II. Konfederacja targowicka i wojna w obronie Konstytucji 3 maja

1. Uchwalenie Konstytucji 3 maja przez Sejm Wielki – 1791 r.

2. Zawiązanie przez przeciwników Konstytucji 3 maja konfederacji targowickiej – 1792 r.

3. Wojna polsko-rosyjska – 1792 r.

a. zwycięska bitwa pod Zieleńcami – Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko (ustanowienie Orderu Virtuti Militari)

c. klęska wojsk polskich księcia Ludwika Wirtemberskiego pod Mirem

d. przystąpienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej

e. klęska obrońców Konstytucji 3 maja

4. Drugi rozbiór Polski – 1793 r.

III. Powstanie kościuszkowskie – 1774 r.

1. Bunt brygady kawalerii narodowej Antoniego Madalińskiego

2. Złożenie przez Tadeusza Kościuszkę w Krakwie przysięgi jako naczelnik powstania – 24 III 1794 r. – początek powstania kościuszkowskiego

3. Działania zbrojne

a. zwycięstwo wojsk Tadeusza Kościuszki pod Racławicami – udział kosynierów

b. porażka Tadeusza Kościuszki pod Szczekocinami – udział wojsk pruskich po stronie rosyjskiej

c. skuteczna obrona Warszawy

d. wyprawa dywizji gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Wielkopolski ogarniętej antypruskim powstaniem

e. klęska wojsk powstańczych pod Maciejowicami – ranny Tadeusz Kościuszko w rosyjskiej niewoli

f. zdobycie Warszawy przez wojska carskie

g. kapitulacja ostatnich oddziałów powstańczych – 16 listopada 1794 r.

4. Trzeci rozbiór Polski – 1795 r.