4. 1. Epoka napoleońska

 

1. Przemiany wojskowości pod wpływem rewolucji francuskiej

a. wybuch rewolucji francuskiej – 1789 r.

b. wprowadzenie poboru do wojska

c. stworzenie warunków do awansu ludziom z niższych warstw społecznych

d. zastąpienie taktyki linearnej taktyką kolumnowo-tyralierską

2. Początki kariery Napoleona Bonapartego (1769-1821 r.)

a. udział w oblężeniu Tulonu

b. udział w wojnach włoskich –  z Austrią (1796-1797)

c. wyprawa do Egiptu – 1798 r.

– bitwa pod piramidami

– klęska floty francuskiej pod Abukirem

– przeniesienie działań do Palestyny i Syrii

– opuszczenie armii i powrót Napoleona do Francji

d. wznowienie walk francusko-austriackich w północnych Włoszech

– zwycięstwo Napoleona pod Marengo – 1800 r.

– utworzenie zależnej od Francji Republiki Włoskiej

3. Wojny napoleońskie

a. wojna z III koalicją (Anglia, Rosja, Austria i Szwecja)

– klęska floty francuskiej pod Trafalgarem (1805 r.) – flotą angielską dowodził Hortio Nelson

– zwycięstwo Napoleona pod Austerlitz (1805 r.)

b. wojna z IV koalicją (Prusy i Rosja)

– klęska wojsk pruskich pod Jeną i Auerstädt (1806 r.) i opanowanie Prus przez armię francuską

– bitwa pod Iławą Pruską – 1807 r.

– bitwa pod Frydlandem – 1807 r.

– zawarcie pokoju w Tylży (1807 r.) utworzenie Księstwa Warszawskiego

c. wojna z V koalicją

– wkroczenie korpusu austriackiego do Księstwa Warszawskiego – bitwa pod Raszynem (1809 r.)

– zwycięstwo Napoleona nad wojskami austriackimi pod Wagram (1809 r.)

d. wyprawa Wielkiej Armii na Moskwę (1812 r.)

– udział korpusu polskiego pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego

– odwrót armii rosyjskiej gen. Michaiła Kutuzowa

– bitwa pod Borodino (1812 r.)

– zajęcie bez walki Moskwy przez wojska Napoleona

– odwrót i zagłada Wielkiej Armii

4. Upadek Napoleona

a. bitwa pod Lipskiem – 1813 r. – tzw. „bitwa narodów”

– klęska Napoleona

– śmierć księcia Józefa Poniatowskiego

b. upadek Napoleona

– zajęcie Paryża przez wojska sprzymierzonych

– abdykacja Napoleona

– zesłanie Napoleona na wyspę Elbę

c. Sto dni Napoleona

– ucieczka Napoleona z Elby

– klęska Napoleona pod Waterloo

– zesłanie Napoleona na Wyspę Świętej Heleny

5. Wojskowość epoki napoleońskiej

a. piechota

– fizylierzy – tradycyjna piechota liniowa

– woltyżerzy – walczący w tyralierze strzelcy

– grenadierzy – najwyżsi żołnierze przeznaczeni do walki wręcz

b. jazda

– kirasjerzy – wyposażeni w kaski i kirysy (pancerze)

– dragoni – kawaleria z silnym uzbrojeniem strzeleckim

– huzarzy

– ułani

c. artyleria

– haubice

– moździerze

d. rozwój wojsk inżynieryjnych