1. 1. Wojny w starożytnej Grecji

 

I. Organizacja armii greckich

1. Obywatele greckich poleis byli zobowiązani do służby wojskowej, którą pełnili na własny koszt

2. W zależności od stanu majątkowego Grecy służyli w:

– kawalerii

– ciężkozbrojnej piechocie – hoplici 

– lekkozbrojnej piechocie

– flocie

3. Podstawowym szykiem zbrojnym ciężkozbrojnej piechoty była falanga – zwarty czworobok

4. Uzbrojenie hoplity składało się z hełmu, pancerza, nagolenników, miecza i włóczni

5. Podstawowym typem greckiego okrętu wojennego była triera (trójrzędowiec)

 

II. Wojny perskie

1. Geneza konfliktu.

1. Podbój państw greckich w Azji Mniejszej przez Cyrusa Wielkiego w połowie VI w. p.n.e.

2. Wybuch powstania Greków jońskich przeciwko panowaniu perskiemu – 499 r. p.n.e.

a. pomoc Aten i Eretrii dla powstańców

b. stłumienie powstania przez wojska perskie Dariusza I

c. zakończona niepowodzeniem wyprawa perska do Grecji – 492 r. p.n.e.

 

2. Atak perski – 490 r. p.n.e.

a. celem zdobycie Aten i Eretrii.

b. zdobycie Eretrii.

c. bitwa pod Maratonem490 r. p.n.e.

–  zwycięstwo Ateńczyków i Platejczyków pod dowództwem stratega Miltiadesa  

– bieg maratoński

– odwrót pokonanych Persów

 

3. Wyprawa Kserksesa (480-479 r. p.n.e.)

a. przygotowanie ekspedycji pod osobistym dowództwem „króla królów” Kserksesa.

b. utworzenie Związku Hellenów pod przywództwem Aten i Sparty.

c. bitwa pod Termopilami480 r. p.n.e. – Leonidas

d. zwycięstwo floty ateńskiej pod Salaminą480 r. p.n.e. – Temistokles

e. bitwa pod Platejami – zwycięstwo wojsk greckich pod wodzą Pauzaniasza.

f. bitwa pod Mykale – zwycięstwo floty greckiej u wybrzeży Azji Mniejszej.

 

III. Wojna peloponeska

1. Geneza:

a. walka o dominację w świecie greckim 

Sparta i Związek Peloponeski

Ateny i Ateński Związek Morski

b. rywalizacja o rynki zbytu

3. Zwycięstwo Sparty i Związku Peloponeskiego

a. klęska wyprawy sycylijskiej Ateńczyków

b. epidemia

c. wsparcie finansowe Persów dla Sparty

4. Upadek znaczenia pokonanych Aten