1605 r. – bitwa pod Kircholmem

1610 r. – bitwa pod Kłuszynem

1620 r. – bitwa pod Cecorą

1627 r. – bitwa pod Oliwą

1648 r. – wybuch powstania Chmielnickiego

1655 r. – początek potopu szwedzkiego

1655 r. – obrona Jasnej Góry

1651 r. – bitwa pod Beresteczkiem

1656 r. – bitwa pod Warszawą ze Szwedami

1660 r. – zawarcie pokoju ze Szwedami w Oliwie

1672 r. – zdobycie Kamieńca Podolskiego przez Turków

1673 r. – zwycięstwo Sobieskiego pod Chocimiem

1683 r. – odsiecz wiedeńska

1683 r. – bitwa pod Parkanami

1791 r. – uchwalenie Konstytucji 3 maja

1792 r. – wojna z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja

1792 r. – bitwa pod Zieleńcami

1794 r. – wybuch powstania kościuszkowskiego

1794 r. – bitwa pod Racławicami

1794 r. – bitwa pod Maciejowicami