1. 2. Kultura grecka i jej dziedzictwo

 

1. Filozofia grecka

a. filozofia –  „umiłowanie mądrości”

2. „Filozofia jońska”

a. działalność Sokratesa

b. nauki Platona

c. system filozoficzny Arystotelesa

d. działalność sofistów – „nauczycieli mądrości”

 

2. Historiografia – pisarstwo historyczne

a. Herodot  – Dzieje

b. Tukidydes – Wojna peloponeska

c. Ksenofont

 

3. Teatr    i dramat grecki

a. Ajschylos – Persowie

b. Sofokles – Antygona

c. Eurypides – Medea

d. Arystofanes  – Chmury

 

4. Początki nauki

a. Tales z Miletu

b. Archimedes

 

5. Literatura grecka

a. Homer – Iliada, Odyseja

b. Hezjod -  Teogonia, Prace i dnie

 

6. Architektura i rzeźba

a. najważniejsze zabytki architektury greckiej

– Akropol   w Atenach

– Partenon

b. architektura teatru greckiego

c. czołowi rzeźbiarze

1. Klasyczny kanon piękna.

2. Najwybitniejsi rzeźbiarze greccy:

a. Fidiasz – Atena Partenos   *

b. Myron – Dyskobol  

 

7. Kultura hellenistyczna

a. hellenizm – okres rozwoju kultury greckiej od śmierci  Aleksandra Wielkiego (323 r. p.n.e.) do  upadku ostatniego państwa hellenistycznego (30 r. p.n.e.)

b. cechą charakterystyczną – wzajemne przenikanie się kultury wschodniej z kulturą grecką

c. synkretyzm religijny– łączenie cech bóstw greckich i wschodnich – np. kult Serapisa *

d. egipska Aleksandria stała się kulturowym centrum świata

– Muzeum („stowarzyszenie czcicieli muz”) – ośrodek badań naukowych

– Biblioteka Aleksandryjska – największa biblioteka świata antycznego