1. 3. Podboje rzymskie

 

1. Etruskowie

a. Etruskowie stworzyli federację miast-państw

b. osiągnięcia cywilizacyjne

– budowa miast z centralnym reprezentacyjnym placem – forum

– rozwinięte rolnictwo i rzemiosło

c politeistyczna religia

– rozwinięta architektura grobowa

– walki gladiatorów jako element ceremoniały pogrzebowego

– wróżbiarstwo

 

2. Podbój Italii

a. etapy podbojów

– podbój Etrusków

– podbój Lacjum – zakończenie w 338 r. p.n.e.

– podbój Wielkiej Grecji – interwencja króla Epiru Pyrrusa I wojna z Tarentem

– zakończenie podboju Półwyspu Apenińskiego – 264 r. p.n.e.

b. Organizacja terenów podbitych na terenie Italii

– tworzenie kolonii

–  nadawanie podbitym ludom statusu sprzymierzeńców (sprzymierzeńcy zachowywali niezależność wewnętrzną, ale byli zobowiązani do dostarczania kontyngentu wojska)

 

3. Powstanie Imperium Rzymskiego

a.  wojny punickie

– pierwsza wojna punicka (264-241 r. p.n.e.) i  zajęcie przez Rzym posiadłości kartagińskich na Sycylii

– druga wojna punicka (218-201r.  p.n.e.) zajęcie przez Rzym wszystkich kartagińskich posiadłości zamorskich i afrykańskich

– trzecia wojna punicka (149-146 r. p.n.e.) zdobycie i zniszczenie Kartaginy

b. podbój państw hellenistycznych (Macedonii, Syrii, Grecji oraz Egiptu)

c. podbój Galii

 

4. Organizacja prowincji

a. ziemie podbite poza Italia zostały podzielone na prowincje

b. prowincje były zarządzane przez namiestników

 

5. Kultura rzymska

a. kultura rzymska rozwijała się pod wpływem kultury etruskiej i greckiej

b. najważniejsze zapożyczenia z kultury greckiej

– literatura – tłumaczenia najważniejszych dzieł

– filozofia – głównie stoicyzm

– architektura – porządki architektoniczne i model świątyni

c. dzieła oryginalne

–  twórczość  Cycerona :

– pamiętniki  Juliusza Cezara  

– historiografia – Tacyt