2. 4. Średniowieczna Hiszpania

 

1. Rekonkwista

a. wygaśnięcie dynastii Umajjadów i rozpad kalifatu kordobańskiego na 20 emiratów – początek XI w.

b. zapoczątkowanie przez władców Królestwa Leónu rekonkwisty – zbrojnego odzyskiwania ziem Półwyspu Iberyjskiego z rąk Maurów (muzułmanów)

c. powstanie Królestwa Hiszpanii – z połączenia Aragonii i Kastylii 1479 r.

d. zdobycie Grenady  przez wojska Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli Kastylijskiej  – 1492 r.

 

2. Współistnienie wielu kultur

a. pokojowe współistnienie trzech religii w okresie dominacji muzułmańskiej

– muzułmanie

– chrześcijanie

– Żydzi sefardyjscy

b. utworzenie w Toledo przez władców Kastylii i Leónu  szkoły tłumaczy – przekład dzieł starożytnych z języka arabskiego ja język łaciński

 

3. Kryzys tolerancji na Półwyspie Iberyjskim

a. przesiedlanie Maurów na południe półwyspu

b. wystąpienia antyżydowskie

– pogromy

– przymusowa konwersja – zmiana wyznania w obrębie religii chrześcijańskiej lub przejście z innej religii na chrześcijaństwo

– wzrost obciążeń podatkowych i antyżydowskie ustawodawstwo

c. utworzenie inkwizycji hiszpańskiej (1480 r.) – jej zadaniem było tropienie konwertytów żydowskich potajemnie wyznających judaizm

 

4. Prześladowania Żydów w średniowiecznej Europie

a. pogromy Żydów podczas pierwszej krucjaty

b. pogromy Żydów podczas epidemii dżumy – 1348-1349

c. rozproszenie społeczności żydowskiej w skutek ich wygnania

d. izolowanie społeczności żydowskiej

– nakazy dotyczące odróżniającego stroju

– wydzielanie w miastach odrębnych dzielnic – gett