2. 2. Wielkie odkrycia geograficzne

 

1. Wyprawy Krzysztofa Kolumba

a. Krzysztof Kolumb był Włochem na służbie króla Hiszpanii

b. Kolumb dotarł do wysp Ameryki Środkowej w 1492 r.

c. Kolumb jeszcze trzykrotnie organizował wyprawy morskie, ale do końca był przekonany, że dotarł do Indii

d. brutalny podbój i wyniszczenie zamieszkujących Nowy Świat Indian

e. poznawanie Nowego Świata

Amerigo Vespucci odkrył, że ziemie odkryte przez Kolumba to nowy nieznany kontynent

Giovanni Caboto – dopłynął do dzisiejszej Kanady

– Giovanni Verrazana – opłynął wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej

– Jacques Cartier – dotarł do Zatoki Świętego Wawrzyńca

– Pedro Cabral – dotarł do wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej

 

2. Odkrycie morskiej drogi do Indii

a. Bartolomeu Diaz – dotarł do Przylądka Dobrej Nadziei1488 r.

b. Vasco da Gama – dotarł do Indii opływając kontynent afrykański – 1498 r.

 

3. Wyprawa Ferdynanda Magellana 1519-1521

a. wyprawa została sfinansowana przez króla Hiszpanii

d. podróżnicy odkryli Cieśninę Magellana

c. Ferdynand Magellan zginął na Filipinach w starciu z tubylcami

d. do portu wrócił tylko jeden z pięciu okrętów i 18 żeglarzy pod dowództwem Juana Elcañ

 

4. Odkrycie Australii przez Jamesa Cooka (1768-1779)