4. 3. Konflikty kolonialne

 

1. Źródła przewagi militarnej państw europejskich

– nowoczesna technika wojenna

– nowoczesne uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy

– szybki transport i komunikacja

 

2. Bunt sipajów w Indiach (1857-1859)

a. sipajowie – żołnierze indyjscy służący pod komendą Brytyjczyków

b. przyczyną buntu były pogłoski o wykorzystywaniu tłuszczu zwierzęcego do zabezpieczania amunicji

c. powstańcy zdobyli szerokie poparcie społeczne

d. skutkiem powstania sipajów były zmiany w administrowaniu Indiami przez Wielką Brytanię

– przejęcie administracji z rąk Kompanii Wschodnioindyjskiej przez państwo

– przyjęcie przez monarchów brytyjskich tytułu cesarzy Indii

 

3. Powstania w Chinach

a. wojny opiumowe: 1839-1842 i  1856-1860 r.

b. powstanie tajpingów (1851-1864)

– bunt przeciwko władcom z dynastii mandżurskiej

– został stłumiony przy współudziale wojsk europejskich

c. powstanie bokserów (1899-1901)

d. 1911 r. – ustanowienie w Chinach republiki

 

4. Powstanie Mahdiego w Sudanie (1881–1899)

a. zbrojne wystąpienie derwiszów (muzułmańskie bractwo religijne) przeciwko Egiptowi i Wielkiej Brytanii

b. na czele powstania stanął Mohammed Ali, który ogłosił się Mahdim (następcą proroka)

c. przebieg powstania

– zdobycie przez powstańców Chartumu

– ekspedycja brytyjska pod dowództwem Horatio Kitchenera

– klęska powstańców w bitwie pod Omdurmanem (1898 r.) i podporządkowanie Sudanu Brytyjczykom

 

5. Konflikty w Afryce Południowej

a. podbój państwa Zulusów przez Brytyjczyków

b. Burowie – potomkowie kolonistów holenderskich

d. stworzenie przez Burów nowych państw na terytoriach odebranych Zulusom – Transwalu i Oranii

d. dążenie Wielkiej Brytanii do zdobycia Transwalu i Oranii

– pierwsza wojna burska (1880-1881) – Burowie obronili niezależność

– odkrycie złóż diamentów i złota spowodowało gwałtowny napływ osadników angielskich

– druga wojna burska (1899-1902)

e. utworzenie Związku Południowej Afryki jako dominium brytyjskiego – 1910 r.