4. 4. Gospodarka w okresie imperializmu
1. Znaczenie kolonii w epoce industrialnej
a. źródła surowców
b. rynki zbytu dla produkcji przemysłowej metropolii
c. miejsce lokowania kapitału
d. bazy wojskowe
2. Administracja kolonialna
a. wyższe stanowiska administracyjne piastowali Europejczycy
b. czasami niższą administrację pozostawiano w rękach ludności miejscowej
c. protektorat – forma zależności politycznej, w której państwo posiadające własny ustrój uzależnione jest w swej polityce od państwa silniejszego (protektora)
d. eksploatacja Niezależnego Państwa Konga przez króla belgijskiego Leopolda II
                         
3. Szlaki oceaniczne
a. imperia kolonialne dążyły do objęcia swoją kontrolą kluczowych szlaków oceanicznych
b. budowa Kanału Sueskiego
– Kanał Sueski łączył Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym i skracał drogę do Indii
– Kanał Sueski został oddany do użytku w 1869 r.
c. budowa Kanału Panamskiego
– Kanał Panamski łączył Ocean Atlantycki z Pacyfikiem
– Kanał Panamski został otwarty w 1914 r.
d. inicjatorem budowy Kanału Sueskiego i Kanału Panamskiego był Ferdinand de Lesseps
4. Największe linie kolejowe na świecie
a. budowa przez Amerykanów linii kolejowej łączącej wybrzeże Atlantyku z Kalifornią
b. budowa Kanadyjskiej Kolei Pacyficznej
c. budowa Kolei Transsyberyjskiej w Rosji
d. budowa Indian Pacyfik w Australii