4. 5. Brzemię białego człowieka

1. Europejczycy a ludność autochtoniczna

a. źródła dominacji

– przewaga technologiczna i naukowa

– przewaga militarna

b. traktowanie ludności autochtonicznej z lekceważeniem i pogardą

2. Twórcy ideologii imperialnej

a. Rudyard KiplingBrzemię białego człowieka

b. Cecil Rhodes – autor koncepcji brytyjskiego imperium kolonialnego

3. Skutki kolonializmu dla ludności autochtonicznej

a. negatywne :

– uzależnienie gospodarek państw skolonizowanych od metropolii

– pozbawienie prawa ludności autochtonicznej wpływu na losy kraju

– zniszczenie rodzimej kultury

b. pozytywne:

– transfer zachodniej wiedzy i kulturowy

– postęp cywilizacyjny

– rozbudowa nowoczesnej infrastruktury niektórych gałęzi przemysłu

4. Źródła krytyki kolonializmu

a. krytyka okrutnego traktowania ludności autochtonicznej

b. niechętny stosunek do interwencji zbrojnych w koloniach

– krytyka brutalnych metod tłumienia powstania Hererów i Hotentotów

– krytyka interwencji w Chinach

– przejawy sympatii wobec Burów walczących z armią brytyjską

– krytyka krwawego systemu stworzonego przez króla Belgii Leopolda II

c. przekonanie o zbyt dużych kosztach utrzymania kolonii

5. Wpływ kolonializmu na kulturę europejską

a. rozwój etnografii i antropologii

b. rozwój orientalizmu, przejawiającego się w zainteresowaniu egzotycznymi kulturami  i czerpaniu wzorców z ich dorobku – zwłaszcza Chin i Indii