4. 6. Świat wobec dominacji mocarstw kolonialnych

 

I. Wzrost znaczenia Japonii

1. Przełamanie izolacji Japonii

a. w okresie szogunatu Japonia prowadziła politykę izolacji zewnętrznej

b. w 1853 r. do Japonii dotarła amerykańska eskadra, a jej dowódca Matthew Perry wymusił zawarcie traktat przyznającego Stanom Zjednoczonym przywileje handlowe

2.  Restauracja Meiji

a. objęcie władzy przez cesarza Mutsuhito (1867 r.)

b. modernizacja kraju

– obalenie szogunatu

– likwidacja przywilejów samurajów

– rozwój przemysłu

3. Podboje japońskie

a. wojna japońsko-chińska (1894-1895) – zwierzchnictwo nad Koreą

b. wojna japońsko-rosyjska (1904-1905)

– oblężenie i zdobycie Portu Artura prze wojska japońskie

– zwycięstwo floty japońskiej pod Cuszimą (1905 r.)

– zawarcie pokoju w Portsmouth (1905 r.)

 

II. Opór wobec kolonizacji

1. Skuteczna obrona Afganistanu przed ekspansją angielską i rosyjską

2. Swoją niepodległość zachowała leżąca we wschodniej Afryce Etiopia

3. Na przełomie XIX i XX w. w koloniach zaczął kształtować się ruch niepodległościowy