1. 3. Republika rzymska – państwo obywateli

 

1. Początki Rzymu

a. według legend Rzym został założony w 753 r. p.n.e. przez Romulusa.

b. przez prawie 250 pierwszych lat w Rzymie panowała monarchia

c. w 509 r. p.n.e. wypędzono ostatniego króla – Tarkwiniusza Pysznego i ustanowiono republikę

d. społeczeństwo rzymskie było zróżnicowane i składało się z

– uprzywilejowanych patrycjuszy

– pozbawionych większości praw plebejuszy

 

2. Instytucje republikańskie

a. większość urzędów miało charakter kadencyjny i kolegialny

b. najważniejsze urzędy w Rzymie to:

konsulowie

pretorzy

– w sytuacji szczególnego zagrożenia na 6 miesięcy pełnię władzy powierzano dyktatorowi

c. kolegialne organa władzy Rzymie:

senat

zgromadzenia ludowe

d. wzorem cnót obywatelskich w Rzymie stał się żyjący w V w. p.n.e. Lucjusz Kwincjusz Cyncynat

 

3. Kryzys republiki

a. kryzys republiki był kryzysem ustroju politycznego i społecznego

b. w II w. p.n.e. bracia Tyberiusz i Gajusz Grakchowie podjęli próbę reform gospodarczych i społecznych

c. obrońcą tradycyjnych wartości republikańskich był Marek Tuliusz Cycero

 

4. Upadek republiki w Rzymie

a. w 49 r. p.n.e. wybuchła wojna domowa, w wyniku której Gajusz Juliusz Cezar osiągnął pełnię władzy

b. po śmierci Cezara wybuchła kolejna wojna domowa, z której zwycięstwo w 31 r. p.n.e. odniósł Oktawian

c. 27 r. p.n.e. uznawany jest za datę ustanowienia przesz Oktawiana Augusta cesarstwa w Rzymie