2. 1. Jak rządzili pierwsi Piastowie

 

1. Dynastia Piastów

a. pierwszym historycznym władcą z dynastii Piastów był Mieszko I

b. dynastia Piastów wygasła po śmierci Kazimierza Wielkiego (1370 r.)

 

2. Panowanie Bolesława Chrobrego

a. utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie – 1000 r.

b. na okres panowania Bolesława Chrobrego przypadają wieloletnie wojny z Niemcami i Rusią Kijowską

c. zwieńczeniem sukcesów Bolesława Chrobrego była koronacja królewska w 1025 r.

 

3. Kryzys państwa pierwszych Piastów

a. koronacja królewska Mieszka II1025 r.

b. najazdy sąsiadów i utrata ziem zdobytych przez Bolesława Chrobrego

c. utrata korony królewskiej w wyniku konfliktu z Bezprymem i Ottonem

d. pogłębienie się kryzysu państwa po śmierci Mieszka II

powstanie ludowe 1038 r.

– najazd księcia czeskiego Brzetysława na Polskę – 1038 r.

 

4. Odbudowa państwa przez Kazimierza Odnowiciela (1034–1058)

 

5. Panowanie Bolesława Śmiałego (1058–1079)

a. koronacja królewska w 1076 r.

b. konflikt z biskupem Stanisławem zakończony egzekucją biskupa

c. ucieczka Bolesława Śmiałego z kraju na skutek buntu

 

6. Rządy Władysława Hermana (1079–1102)

a. osłabienie Polski na arenie międzynarodowej – rezygnacja z koronacji królewskiej

b. wydzielenie dzielnic synom:

Zbigniewowi

Bolesławowi

 

7. Walka o władzę między Bolesławem Krzywoustym a Zbigniewem zakończona zwycięstwem Bolesława

 

8. Statut sukcesyjny Bolesława Krzywoustego z 1138 r. – początek rozbicia dzielnicowego.