2. 2. Ostatni Piastowie na tronie polskim

 

1. Odnowione królestwa

a. działalność arcybiskupa Jakuba Świnki na rzecz zjednoczenia Polski

b. pierwsze koronacje królewskie

–  Przemysła II – 1295 r.

Wacława II – 1300 r.

Władysława Łokietka – 1320 r. – symboliczny koniec rozbicia dzielnicowego w Polsce

 

2. Panowanie Kazimierza Wielkiego

a. objęcie tronu polskiego w 1333 r.

b. reformy wewnętrzne

– unifikacja prawa – statuty

– rozbudowa systemu obronnego państwa

– założenie Akademii Krakowskiej1364 r.

– reforma monetarna

– rozbudowa administracji państwowej

c. polityka zagraniczna

– zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu1343 r. (odzyskanie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej)

– przyłączenie Rusi Halickiej

 

3. Zmiana dynastii panującej w Polsce

a. Kazimierz Wielki zmarł w 1370 r. nie pozostawiając następcy tronu

b. objęcie tronu przez króla Węgier Ludwika Andegaweńskiego

c. wydanie przez Ludwika Andegaweńskiego przywileju koszyckiego dla szlachty polskiej – 1374 r.

d. objęcie tronu polskiego prze córkę Ludwika Andegaweńskiego Jadwigę i wydanie jej za mąż za księcia litewskiego Jagiełłę – początek panowania dynastii Jagiellonów w Polsce