2. 3. Polska częścią Europy łacińskiej

 

1. Następstwa chrztu Mieszka I 966 r.

a. sojusz z Czechami i pokonanie Wieletów

b. uniknięcie najazdów niemieckich motywowanych nawracaniem

c. nadanie władzy książęcej charakteru sakralnego

d. utworzenie biskupstwa misyjnego z siedzibą w Poznaniu

e. wejście Polski do kultury kręgu łacińskiego

– rozpowszechnienie się alfabetu łacińskiego

– rozpowszechnienie się literatury łacińskiej

– rozpowszechnienie się zachodnich wzorców sztuki romańskiej i gotyckiej

– zakorzenienie chrześcijańskich wartości i obyczajowości

 

 

2. Zjazd w Gnieźnie1000 r.

a. pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie

b. ustanowienie arcybiskupstwa w Gnieźnie

c. powierzenie władzy nad Kościołem w Polsce Bolesławowi Chrobremu

 

3. Katoliccy patroni Polski

a. św. Wojciech – zginął zamordowany podczas misji przez pogańskich Prusów (997 r.)

b. św. Stanisław ze Szczepanowa – poniósł śmierć na mocy wyroku króla Bolesława Śmiałego (1079 r.)

4. Kronikarze dziejów Polski

a. Anonim zwany Gallem

b. Wincenty KadłubekKronika Polska

c. Jan DługoszRoczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego

 

5. Laicyzacja społeczeństwa w czasach współczesnych – eliminacja wpływu religii na życie polityczne i publiczne.