4. 2. Spiski i powstania w pierwszej połowie XIX wieku

 

1. Powstanie listopadowe

a. geneza powstania listopadowego

– sprzyjająca sytuacja międzynarodowa – wybuch rewolucji we Francji i powstania w Belgii

– powstanie Wolnomularstwa Narodowego, a następnie Towarzystwa Patriotycznego – Walerian Łukasiński

– powstanie sprzysiężenia Piotra Wysockiego

b. Noc Listopadowa29/30 listopada 1830 r.

c. sukces wojsk polskich w bitwie pod Olszynką Grochowską (25 II 1831 r.)

 

2. Wielka Emigracja

a. Hotel Lambert – książę Adam Jerzy Czartoryski

b. Towarzystwo Demokratyczne Polskie

c. Gromady Ludu Polskiego

 

3. Ruchy niepodległościowe po upadku powstania listopadowego

a. powstanie krakowskie1846 r.

– trwało zaledwie kilka dni

– śmierć Edwarda Dembińskiego

– podczas powstania listopadowego wybuchła tzw. rabacja galicyjska – Jakub Szela

b. wybuch powstania wielkopolskiego podczas Wiosny Ludów (1848 r.)