21 lipca 1944 r. – Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)

22 lipca 1944 r. Ogłoszenie Manifestu do Narodu Polskiego (Manifestu PKWN)

31 XII 1944 r. przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy

19 I 1945 r. – rozwiązanie Armii Krajowej przez gen. Leopolda Okulickiego  

1945 r. (czerwiec) – proces szesnastu

28 VI 1945 r. – utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN)

1945 (22 sierpnia) – Utworzenie Polskiego Stronnictwa Ludowego  (PSL)

30 czerwca 1946 r. – Referendum

19 stycznia 1947 – wybory do sejmu ustawodawczego

15 grudnia 1948 r. – powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)

1950 r. – układ w Zgorzelcu (układ graniczny z NRD)

1953 – aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego

28 czerwca 1956 r. – Strajk w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego w Poznaniu

październik 1956 r. – VIII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

1964 r. – List 34 intelektualistów

marzec 1968 r. – strajki studenckie

1970 r. – układ o podstawach normalizacji stosunków z RFN

grudzień 1970 r. protesty na Wybrzeżu

1976 r. – strajki i demonstracje w Radomiu, Ursusie i Płocku

1976 r. – powstanie Komitetu Obrony Robotników (KOR)

1977 r. – powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO)

16 X 1978 r. – wybór Karola Wojtyły  na papieża

1979 r. – powstanie Konfederacji Polski Niepodległej (KPN)