1. 1. Powojenny świat

 

I. Konferencja w Poczdamie  (17 lipca -2 sierpnia 1945 r.)

1. Wielka Trójka:

Józef Stalin  (ZSRR)

Harry Truman  (USA)

Clement Attlee (W. Brytania)

2. Najważniejsze postanowienia:

a) Przekazanie pod kontrolę  Polski wschodnich i północnych ziem niemieckich

b) Przymusowe przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski, Czechosłowacji i Węgier

c) podział Niemiec i Austrii na cztery strefy okupacyjne:

- USA

- W. Brytania

- ZSRR

- Francja

II. Reparacje wojenne

III Podpisanie traktatów pokojowych z sojusznikami III Rzeszy (Bułgarią, Włochami, Rumunią, Węgrami i Finlandią) 10 lutego 1947 r.

IV. Postanie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)

1. Deklaracja Narodów Zjednoczonych z 1942 r.

Konferencja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych – 25 kwietnia 1945 r.

2. Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych -26 czerwca 1945 r.

3. Najważniejsze organa ONZ

a) sekretarz generalny

b) Rada Bezpieczeństwa

c) Zgromadzenie Ogólne