1. 3. Rozpad systemu kolonialnego
 

I Indie

1. Działalność Indyjskiego Kongresu Narodowy – Mahatma Gandhi  – bierny opór

2. 1947 r. – powstanie:

a) Indii - hindusi

b) Pakistanu – muzułmanie

 

II. Dekolonizacja Afryki

1. Przed wybuchem II wojny światowej niepodległość miały: Egipt, Etiopia i Liberia

2. walka niepodległość Algierii

3. Rok Afryki -1960 r. 17 krajów otrzymuje niepodległość

4. konflikty wewnętrzne w nowych państwach afrykańskich

5. Powstanie Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA) – 1963 r.

 

III. Państwa Trzeciego Świata

1. Utworzenie Ruchu Państw Niezaangażowanych (NAM)

2. Zróżnicowane tempo rozwoju Państw Trzeciego Świata