1. 8. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60. 

I. Rewolucja obyczajowa

1. Rewolucja naukowo-techniczna

2. Rewolucja seksualna

3. Nowe nurty w muzyce

 

II. Ruchy kontestatorskie

1. Hipisi

2. Pacyfizm

3. Bunty studenckie

4. Ruchy feministyczne

 

III. Terroryzm lewacki

 

IV. Walka z segregacją rasową – działalność Martina Luthera Kinga

V. Sobór Watykański II – 1962 - 1965

1. Zwołanie soboru przez Jana XXIII

2. Najważniejsze reformy soborowe

a) Zniesienie indeksu ksiąg zakazanych

b) Wprowadzenie języków narodowych w nabożeństwach

c) zmiany w liturgii

3. Narodziny ruchu ekumenicznego

4. Sprzeciw biskupa Marcela Lefèbvre’a – został ekskomunikowany