2. 4. Mała stabilizacja

 

I. Rządy Władysława Gomułki   -  mała stabilizacja

1. Złagodzenie reżimu komunistycznego

2. Wzrost działalności kulturalnej

3. Działalność Klubu Krzywego Koła i tygodnika

4. Sytuacja gospodarcza

5. Znaczne nakłady na przemysł ciężki

a) wzrost produkcji zbrojeniowej

b) niewielka poprawa w przemyśle lekkim – nikły wzrost standardów życia

II. Polityka zagraniczna PRL

1. Normalizacja stosunków z NRD – układ w Zgorzelcu 1950 r.

2. Układ o podstawach normalizacji stosunków z RFN – 1970 r.

3. Plan Adama Rapackiego – plan wprowadzenia strefy bezatomowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

III. Konflikt władz z Kościołem katolickim

1. Działalność parlamentarnego koła poselskiego katolików „Znak”

2. Restrykcje wobec Kościoła

3. Kontrowersje wokół listu episkopatu polskiego do biskupów niemieckich z 1965 r.

IV. Tworzenie się opozycji

1. Podziały wewnętrze w PZPR

a) rewizjoniści

b) dogmatycy

2. List 34 intelektualistów – 1964 r.

3. list otwarty Jacka Kuronia  i Karola Modzelewskiego

V. Marzec 1968 r.

1. Wzrost nastrojów antyżydowskich w Polsce

2. Kontrowersje wokół „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka

3. Relegowanie ze studiów Adama Michnika  i Henryka Szlajfera

4. Protesty studenckie – interwencje Zmotoryzowanych Oddziałów Milicji Obywatelskiej (ZOMO)

5. 15 tys. obywateli polskich pochodzenia żydowskiego opuściła Polskę.

VI. Wydarzenia na Wybrzeżu – grudzień 1970 r.

1. Wzrost cen żywności

2. Strajk w Stoczni Gdańskiej

3. Podpalenie gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku

4. Wojsko otworzyły ogień do robotników idących do pracy – 17 XII 1970 r.

VII. Zmiany na najwyższych szczeblach władzy

1. Dymisja Władysława Gomułki

2. Nowym I sekretarzem KC KPZR Edward Gierek

3. Piotr Jaroszewicz  nowym premierem rządu