1. 1. Wojna obronna Polski

I. Wybuch wojny

1. Dyplomacja polska i niemiecka przed wybuchem wojny

a. niemiecką agresję na Polskę poprzedziło podpisanie niemiecko-radzieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow - 23 VIII 1939 r.

b. pierwotny termin uderzenia niemieckiego na Polskę – 26 VIII 1939 r.

c. działania dyplomacji niemieckiej zmierzające do politycznego izolowania Polski.

d. prowokacje niemieckie, zmierzające do obciążenia Polski winą za wybuch wojny – prowokacja gliwicka

2. Plan ataku niemieckiego na Polskę – „Fall Weiss”

3. Nowa taktyka walki – Blitzkrieg – wojna błyskawiczna – gen. Heinz Guderian

5. Polski plan obrony

a. plan zakładał szybkie włączenie się do wojny Francji i Wielkiej Brytanii

b. rozmieszczenie armii polskich wzdłuż granicy – nadmierne rozciągnięcie wojsk

c. odwrót na główną linię obrony – linia Narew-Bug-Wisła-San

d. ostateczności odwrót w kierunku granicy polsko-rumuńskiej – tzw. przedmoście rumuńskie

II. Przebieg działań wojennych

2. Atak na Westerplatte 1 IX 1939 r. symbolicznym początkiem wojny

a. ostrzał artyleryjski z pancernika „Schleswig-Holstein”

b. siedmiodniowa obrona pod dowództwem mjr Henryka Sucharskiego

3. Bitwa graniczna

a. bitwa pod Mokrą

b. obrona Wizny – „polskie Termopile”

c. szarża pod Krojantami

d. obrona Mławy

e. chaotyczny odwrót wojsk polskich po przegranej bitwie granicznej

4. Bitwa nad Bzurą – 9-18/22 września 1939 r.

- działania zaczepne Armii „Poznań” – gen. Tadeusz Kutrzeba  i Armii „Pomorze” – gen Władysław Bortnowski

- resztki oddziałów przebiły się do Warszawy

5. Ostatnie bitwy kampanii wrześniowej

a) nieudana próba organizacji obrony na tzw. przedmurzu rumuńskim

b) Obrona Warszawy – do 28 IX 1939 r.

- dowódca Armii „Warszawa” gen. Juliusz Rómmel

- komisarz cywilny Stefa Starzyński

c) obrona Modlina do 29 IX 1939 r.

d) obrona Helu – do 2 X 1939 r.

e) bitwa pod Kockiem – 2-5 X 1939 r. – gen. Franciszek Kleeberg

6. Działalność „piątek kolumny” i Einsatzgruppen

7. Straty wojsk polskich i niemieckich oraz straty ludności cywilnej i zniszczenia materialne

III. Wypowiedzenie wojny III Rzeszy przez Wielką Brytanię i Francję – 3 IX 1939 r.

1. „Dziwna wojna”

2. Narada w Abbeville – decyzja Francji i Wielkiej Brytanii o zaniechaniu działań zaczepnych – 12 IX 1939 r. – bez powiadomienia Polski

IV. Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski

1. 16/17 IX 1939 r. - wręczenie przez Wiaczesława Mołotowa  noty dyplomatycznej ambasadorowi polskiemu w ZSRR – Wacławowi Grzybowskiemu.

2. 17 IX 1939 r. – wkroczenie Armii Czerwonej do Polski

3. Ograniczone działania Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP)

3. Kapitulacja Lwowa przed Armią Czerwoną

V. Ewakuacja władz polskich – do Rumunii udali się między innymi:

a) Prezydent RP Ignacy Mościcki

b) Wódz Naczelny marszałek Edward Rydz-Śmigły

c) premier Felicjan Sławoj Składkowski

d) minister spraw zagranicznych Józef Beck

e) internowanie władz polskich w Rumunii