1. 2. Ekspansja ZSRR i III Rzeszy w latach 1939-1940

 

I. Wojna zimowa

1. Żądania graniczne ZSRR wobec Finlandii

a. przesunięcie granicy na północ w celu odsunięcia jej od Lenigradu

b. półwysep Hanko – w celu budowy bazy morskiej

c. rekompensatą za straty przekazanie Finom bezwartościowych obszarów na północy

2. Atak ZSRR na Finlandię – 30 XI 1939 r. – początek tzw. wojny zimowej

a. pretekstem do wypowiedzenia wojny domniemany ostrzał artyleryjski radzieckiej wioski

b. utworzenie prokomunistycznego rządu fińskiego

3. Obrona Finów na tzw. linii Mannerheima

4. Zawarcie pokoju 12 III 1940 r. – straty terytorialne Finlandii

a. fortyfikacje w obrębie linii Mannerheima

b. 10 % terytorium z miastem Viipuri

 

5. Ekspansja ZSRR – włączenie do ZSRR:

a) Litwy

b) Łotwy

c) Estonii

 

II. Pierwsze agresje III Rzeszy w Europie Zachodniej

1. Wkroczenie do Danii – 9 IV 1940 r. – Duńczycy nie podjęli walki

2. Atak na Norwegię – 9 IV 1940 r.

a) Opór Norwegów

b) Działalność kolaboranta Vidkuna Quislinga

c) Interwencja korpusu ekspedycyjnego

d) bitwa o Narvik – 9 IV – 8 VI 1940 r. udział Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich – gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz

 

III. Klęska Belgii i Francji

1. „Dziwna wojna” na Zachodzie – Linia Maginota

2. 10 V 1940 r. – atak niemiecki na Belgię i Francję – główne uderzenie przez Ardeny

a. ominięcie przez wojska niemieckie Linii Maginota

b. klęska wojsk francuskich w bitwie o Flandrię

c. włączenie się do wojny z Francją Włoch – 10 VI 1940 r.

d. wkroczenie wojsk niemieckich do Paryża – 14 VI 1940 r.

e. ewakuacja Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego z Dunkierki

3. 22 VI 1940 r. – kapitulacja Francji – Compiègne – Philippe’a Pètaina

4. Podział Francji

a) Okupacja Części północnej i zachodniej

b) Utworzenie marionetkowego państwa francuskiego z rządem w Vichy – kolaboranckie rządy marszałka Philippe’a Pètaina

c) działalność Charles’a de Gaulle’a  na emigracji w Wielkiej Brytanii – utworzenie Komitetu Wolnych Francuzów

IV. Bitwa o Anglię

1. Zmiana na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii V 1940 r. – Nevilla Chamberlaina zastąpił Winston Churchill

2. Bitwa o Anglię 

a. plan inwazji na wyspy brytyjskie - operacja „Lew morski”

b.  starcie Brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) z Luftwaffe (Herman Göring ) – 10 VII-31 X 1940 r.

c. klęska Luftwaffe w bitwie o Anglię i rezygnacja z inwazji

d. misja Rudolfa Hessa

III. Wojna na Bałkanach

1. Podpisanie paktu trzech – 27 IX 1940 r.

a. udział: III Rzeszy, Włoch i Japonii

b. podział świata na strefy wpływów

2. Podział Rumunii

a. utrata Besarabii na rzecz ZSRR – VI 1940 r.

b. utrata północnego Siedmiogrodu na rzecz Węgier (tzw. drugi arbitraż wiedeński)

c. utrata części Dobrudży na rzecz Bułgarii

3. Przystąpienie do państw Osi Rumunii, Węgier, Bułgarii i (przejściowo) Jugosławii – tzw. państwa satelickie

4. Atak Włoch na Grecję – 28 X 1940 r.

5. Włączenie się do wojny na Bałkanach III Rzeszy

6. Zamach stanu w Jugosławii i jej wystąpienie z Osi

a) interwencja III Rzeszy i jej sojuszników w Jugosławii – 6 IV 1941 r.

b) utworzenie faszystowskiego Państwa Chorwackiego – ustasze

IV. Wojna w Afryce Północnej

1. Atak włoski na Somali Brytyjskie (z Etiopii)

2. Atak włoski na Egipt – 13 IX 1940 r.

3. Kontratak wojsk angielskich i zajęcie Libii

4. Decydujące walki w Afryce Północnej

a) Sukcesy wojsk niemieckich - Afrika Korps – gen. Erwin Rommel

b) Obrona Tobruku – udział Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – gen. Stanisław Kopański

c) Bitwa pod El-Alamejn – gen. Bernard Montgomery  - 23 X-4 XI 1942 r.