1. 3. Działania na frontach II wojny światowej w latach 1941-1943

 

I. Wybuch wojny z ZSRR – 22 VI 1941 r.

1. Geneza wojny niemiecko-radzieckiej

a. pakt Ribbentrop-Mołotow przez obydwie strony traktowany był jako rozwiązanie przejściowe – obydwie strony zdawały sobie sprawę z nieuchronności konfliktu

b. rywalizacja niemiecko-radziecka o strefy wpływów na Bałkanach i w Europie Środkowej

 

2. Sukcesy Blitzkriegu

a. plan „Barbarossa”

b. udział sojuszników III Rzeszy:

– Włoch

– Rumunii

– Węgier

– Słowacji

– Finlandii

c. uderzenie w trzech strategicznych kierunkach

– Grupa Armii „Południe” opanowała Ukrainę

– Grupa Armii „Północ” dotarła do Leningradu i przystąpiła do oblężenia miasta

– Grupa Armii „Środek” dotarła do Moskwy

d. ogromne straty Armii Czerwonej w ludziach i sprzęcie

e. utrata bardzo ważnych gospodarczo obszarów kraju

3. Kontrofensywa pod Moskwą – gen. Gieorgij Żukow  - 6 XII 1941 r.

4. Polityka okupacyjna III Rzeszy na podbitych ziemiach ZSRR

a. proniemieckie sympatie części mieszkańców zachodnich obszarów ZSRR

b. represje niemieckie wobec Żydów, Polaków i komunistów

 

 

II. Druga wojna światowa na morzach

1. Bitwa o Atlantyk – adm. Karl Dönitz

2. Blokada Wielkiej Brytanii przez flotę niemiecką – działalność „wilczych stad” (U-Booty)

3. Organizacja obrony przed atakami niemieckich okrętów wojennych

a. formowanie konwojów

b. wykorzystanie

– radarów

– sonarów

– niszczycieli i samolotów dalekiego zasięgu wyposażonych w bomby głębinowe

 

III. Wojna na Dalekim Wschodzie

1. Ekspansja japońska na Pacyfiku

a. podpisanie paktu trzech  (27 IX 1940 r.) – Wschodnia Azja obszarem dominacji japońskiej

b. podpisanie paktu o nieagresji z ZSRR – 13 IV 1941 r.

2. Atak japoński na Pearl Harbor – 7 XII 1941 r. – adm. Isoroku Yamamoto

3. Wypowiedzenie wojny Japonii przez USA (8 XII 1941 r.) – Franklin Delano Roosevelt

4. Ofensywa japońska w Azji

a. Zdobycie Singapuru – 15 II 1942 r.

b. Walki o Filipiny

c. Walki na Nowej Gwinei – Port Moresby

d. Bitwa na Morzu Koralowym 7-8 V 1942 r.

e. Bitwa pod Midway – 4-7 VI 1942 r.

f. Walki o Guadalcanal – VIII 1942 – II 1943

 

III. Decydujące walki w Afryce Północnej

1. Sukcesy wojsk niemieckich - Afrika Korps – gen. Erwin Rommel

2. Obrona Tobruku – udział Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – gen. Stanisław Kopański

3. Pierwsza bitwa pod El-Alamejn – 1-27 VII 1942 r.

3. Druga bitwa pod El-Alamejn – gen. Bernard Montgomery  - 23 X-4 XI 1942 r.

4. Operacja “Torch” – Maroko i Algieria – gen Dwight Eisenhower – 8-16 XI 1942 r.

5. Kapitulacja wojsk „Osi” w Afryce – 13 V 1943 r.