1. 4.  Polityka okupacyjna Niemiec

I. Formy okupacji

1. Formy okupacji podporządkowane były przyszłym planom zagospodarowania zagarniętych obszarów

2. Zróżnicowanie statusów prawnych terenów zagarniętych przez III Rzeszę

a. obszary inkorporowane do Rzeszy

– zachodnia część polski

– część Belgii

– Gdańsk

b. tereny, które przygotowywano do późniejszej inkorporacji (niemiecki system prawny, obowiązkowa służba wojskowa, zunifikowane podatki, poczta i kolej)

– Alzacja i Lotaryngia

– Luksemburg

– północna Słowenia

– okręg białostocki w Polsce

c. obszary autonomiczne zarządzane przez namiestników Rzeszy

– Protektorat Czech i  Moraw

– Generalne Gubernatorstwo

– wydzielenie ziem wschodnich przeznaczonych do przyszłej kolonizacji i podporządkowanie ich Ministerstwu Rzeszy ds. Okupowanych Ziem Wschodnich

– Norwegia, Holandia, Belgia – nadzór cywilnych komisarzy Rzeszy

– Francja, Grecja, część Jugosławii, Belgia (od 1944 r.) – rządzone przez wojskowych komendantów

d. formy eksploatacji gospodarczej obszarów okupowanych

– przejęcie na własność państwa niemieckiego całej własności żydowskiej

– w niektórych państwach okupowanych przejmowanie całej własności państwowej

– nadzór nad niezarekwirowaną  własnością prywatną

– rabunkowa eksploatacja surowców

 

II. Okupacja państw Europy Zachodniej i Północnej

1. Łagodniejsze warunki okupacji krajów Europy Zachodniej i Europy Północnej

2. Rządy kolaboracyjne

a. Philipe Pétaine – rząd Vichy

b. Vidkun Quisling – Norwegia

c. pozostawienie dotychczasowego rządu w Danii

3. Kolaboracja indywidualna

 

III Okupacja Europy Wschodniej

1. Działalność specjalnych Grup Operacyjnych - Einsatzgruppen

2. Plany budowy Wielkiej Tysiącletniej Rzeszy

3. Program tworzenia „przestrzeni życiowej” –  Lebensraumu

4. Generalny Plan Wschodni

5. Obozy koncentracyjne

 

III. Zagłada Żydów

1. Metody eksterminacji ludności żydowskiej

2. Umieszczenie ludności żydowskiej w gettach

3. „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”

– Reinhard Heydrich – szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy

– działalność Adolfa Eichmanna

4. Holokaust (Szoah)

5. Utworzenie obozów śmierci

–  Kulmhof (Chemno nad Nerem)

– Bełżec

– Sobibór

– Treblinka