2. 2. Rząd polski na emigracji

 

1. Internowanie władz polskich w Rumunii – min

a. prezydenta Ignacego Mościckiego

b. Wódz Naczelny – Edward Rydz-Śmigły

c. premier Felicjan Sławoj-Składkowski  

d. minister spraw zagranicznych Józef Beck

2. Powołanie nowych władz we Francji:

a) Władysław Raczkiewicz – Prezydent RP (ograniczenie jego kompetencji na podstawie tzw. umowy paryskiej)

b) utworzenie rządu na emigracji – 30 IX 1939 r. z siedzibą w Paryżu a później w Angers

- koalicja

Stronnictwo Ludowe (SL)

Stronnictwo Narodowe (SN)

Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

Stronnictwo Pracy (SP)

- premier – gen. Władysław Sikorski

c) Naczelny Wódz – gen. Władysław Sikorski

d) Utworzenie Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

- organ doradczy pełniący rolę namiastki parlamentu

- prezesem Jan Ignacy Paderewski

e) Ewakuacja rządu emigracyjnego do Londynu – VI 1940 r.

3. Układ Sikorski-Majski – 30 lipca 1941 r.

a) przywrócenie polsko-radzieckich stosunków dyplomatycznych

b) zgoda na tworzenie armii polskiej w ZSRR

c) amnestia dla polskich więźniów w ZSRR

d) problem obywatelstwa

e) kryzys rządowy

4. Rząd polski wobec zbrodni katyńskiej

a) Niemiecki komunikat o odkryciu  grobów w Katyniu  – 13 IV 1943 r.

b) Interwencja władz polskich w Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu

c) zerwanie prze Związek Radziecki stosunków dyplomatycznych z rządem polskim – 25 IV 1943 r.

5. Śmierć gen. Władysława Sikorskiego i rekonstrukcja rządu

a) Katastrofa w Gibraltarze – 4 lipca 1943 r.

b) Stanisław Mikołajczyk premierem rządu londyńskiego

c) gen. Kazimierz Sosnkowski Naczelnym Wodzem

6. Kryzys rządowy w listopadzie 1944 r.

a. podanie się Stanisława Mikołajczyka do dymisji

b. powołanie rządu Tomasza Arciszewskiego (PPS)