2. 5. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

 

I. Wojsko polskie we Francji

a) baza rekrutacyjna

c) najważniejsze formacje wojskowe

d) udział w walkach

- Narvik – Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich – gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko

- działania 10. Brygady Kawalerii Pancernej – gen. Stanisław Maczek

- ewakuacja Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK) z francuskiej Syrii do brytyjskiej Palestyny – gen. Stanisław Kopański

- udział SBSK w obronie Tobruku – VIII-XII 1941 r.

- udział SBSK w bitwie pod El-Ghazala 14-16 XII 1941 r.

II. Odbudowa Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii

1. Organizacja 1. Korpusu Polskiego

a) 1. Dywizja Pancerna – gen. Stanisław Maczek

b) 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa – gen. Stanisław Sosabowski

2. Polskie lotnictwo w Anglii – udział 303. Dywizjonu Myśliwskiego w bitwie o Anglię

3. Flota polska w Wielkiej Brytanii

a) Ewakuacja floty polskiej z Bałtyku - 30 VIII 1939 r.

b) Rozbudowa floty polskiej

c) ORP „Orzeł”

d) działania floty polskiej

III. Armia Andersa w ZSRR

1. Tworzenie Armii Polskiej w ZSRR – gen. Władysław Anders

a) Podstawą - umowa Sikorski-Majski z 30 VII 1941 r.

b) Wizyta gen. Władysława Sikorskiego w ZSRR

c) Ewakuacja Armii Polskiej do Iranu – 1942 r.

d) z ZSRR ewakuowano ok. 114 tys. osób, w tym około 84 tys. żołnierzy i 30 tys. ludności cywilnej

IV. 2. Korpus Polski – gen Władysław Anders

1. Waki 2. Korpusu Polskiego

a) Bitwa o Monte Cassino – V 1944 r.

b) Zajęcie Bolonii -  IV 1945 r.

V. Walki 1. Korpusu Polskiego w Europie Zachodniej

a) 1. Dywizja Pancerna – gen. Stanisław Maczek

- Falaise – VII 1944 r.

- wyzwolenie Gandawy – 11-14 IX 1944 r.

- wyzwolenie Bredy – 29 X 1944 r.

- Wilhelmshawen – 5 V 1945 r.

b) 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa – gen. Stanisław Sosabowski

- Arnhem 16-26 IX 1944 r.