1. 5. Zakończenie II wojny światowej

 

I. Wielka Koalicja

1. Lend-Lease Act – 11 III 1941 r.

2. Podpisanie Karty Atlantyckiej – Delano Roosevelt i Winston Churchill – 14 VIII 1941 r.

3. Włączenie się Stanów Zjednoczonych do wojny

a. atak japoński na Perl Harbor 7 XII 1941 r.

b. Wypowiedzenie wojny przez III Rzeszę Stanom Zjednoczonym -11 XII 1941 r.

c. tworzenie wielkiej koalicji

4. Podpisanie Deklaracji Narodów Zjednoczonych – 1 I 1942 r.

5. Konferencja w Casablance - Delano Roosevelt i Winston Churchill – 14 I 1943 r.

 

II. Konferencje Wielkiej Trójki

1. Uczestnicy:

- Józef Stalin  – ZSRR

- Delano Roosevelt   – USA

- Winston Churchill  – Wielka Brytania

2. Konferencja w Teheranie – 28 XI – 1 XII 1943 r.

a. decydujący głos mieli Roosevelt i Stalin

b. najważniejsze postanowienia

– ustalenie, że otwarcie drugiego frontu nastąpi we Francji, a nie na Bałkanach

– wycofanie poparcia dla czetników i udzielenie pomocy partyzantom Josipa Broza-Tito

3. Konferencja w Jałcie – 4-11 II 1945 r.

 

III. Walki na froncie wschodnim

1. Ofensywa niemiecka w kierunku Kaukazu

a. Oblężenie Stalingradu – gen. Friedrich von Paulus

b. Kapitulacja niemieckiej 6. Armii Friedricha von Paulusa pod Stalingradem – 2 II 1943 r.

2. Klęska wojsk niemieckich na Łuku Kurskim – 5 VII 1943 r.

3. Dotarcie Armii Czerwonej do przedwojennej granicy polsko-radzieckiej – I 1944 r.

4. Odblokowanie Leningradu

5. Kapitulacja Finlandii

6. Początek operacji „Bagration” – 22 czerwca 1944 r.

a. uderzenie przez Białoruś

b. dotarcie do linii Wisły

c. zatrzymanie ofensywy po wybuchu powstania warszawskiego

7. Uderzenie na Łotwę i Bałkany

 

III. Lądowanie aliantów we Włoszech

1. Desant na Sycylii – 10 VII 1943 r.

2. Obalenie Benito Mussoliniego we Włoszech – nowym premierem Pietro Badoglio – 25 VII 1943.

3. Utworzenie Włoskiej Republiki Socjalnej – Benito Mussolini

4. Walki na tzw. linii Gustawa – bitwa o Monte Cassino (V 1943 r.) z udziałem 2. Korpusu Polskiego – gen. Władysław Anders .

5. Walki na tzw. linii Gotów

 

IV. Utworzenie drugiego frontu w Europie Zachodniej

1. Operacja „Overlord” – 6 VI 1944 r. – desant w Normandii – Dwight David Eisenhower

2. Bitwa pod Falaise VII 1945 r.

3. Operacja „Market Garden” – desant pod Arnhem – IX 1944 r.

4. Kontrofensywa niemiecka w Ardenach grudzień 1944/styczeń 1945

 

VI. Upadek III Rzeszy

1. Ofensywa zimowa wojsk radzieckich – 12 I 1945 r. – wyzwolenie ziem zachodniej Polski.

a) Walki o Wał Pomorski

b) Walki na Pomorzu

c) Wyzwolenie Słowacji, Węgier i północnej Jugosławii

2. Operacja berlińska – 16 IV 1945 r.

a. Samobójstwo Hitlera

b. kapitulacja III Rzeszy

– 7 V 1945 r. – gen. Alfred Jodl

– 8 V 1945 r. – feldmarszałek Wilhelm Keitel w kwaterze marszałka Gieorgija Żukowa

3. Działania aliantów zachodnich

a. wkroczenie do Nadrenii

b. zajęcie Zagłębia Ruhry

c. marsz w kierunku Łaby

4. Spotkanie wojsk radzieckich i amerykańskich w Torgau – 24 IV 1945 r.

 

VII. Walki na Dalekim Wschodzie

1. taktyka „żabich skoków”

2. Działania w rejonie południowego Pacyfiku – gen Douglas MacArthur

3. Działania na wschodzie – adm. Chester Nimitz

4. Największe bitwy:

- na Morzu Filipińskim

- w rejonie wyspy Leyte

- zdobycie wyspy Iwo Jimy

- zdobycie wyspy Okinawy – IV 1945

5. Atak atomowy na Japonię – Hary Truman

a. Hiroszima – 6 VIII 1945

b. Nagasaki – 9 VIII 1945 r.

6. Kapitulacja Japonii – 2 IX 1945 r.