2. 6. Formacje polskie na froncie wschodnim

 

I. Działalność komunistów polskich w ZSRR

1. Rozgłośnia Radia im. Tadeusza Kościuszki i pismo „Nowe Widnokręgi”

2. Powstanie Związku Patriotów Polskich – III 1943 r.

- Wanda Wasilewska

- Zygmunt Berling

II. Utworzenie 1. Dywizji im. Tadeusza Kościuszki – V 1943 r.

– płk. Zygmunt Berling

– bitwa pod Lenino 12-13 X 1943 r.

III. Rozbudowa wojska polskiego w ZSRR

1. Tworzenie 1. Korpusu Polskiego

2. Tworzenie 1. Armii Polskiej – gen Zygmunt Berling

3. Powołanie ludowego Wojska Polskiego – gen. Michał Rola-Żymierski – ustawa Krajowej Rady Narodowej z 21 lipca 1944

4. Tworzenie 2. Armii Wojska Polskiego – gen. Karol Świerczewski

IV. Udział w walkach ludowego Wojska Polskiego

1. Udział w walkach 1. Armii Wojska Polskiego

a) Walki na przyczółku magnuszewskim

b) Wyzwolenie Pragi

c) Pomoc dla powstańców Warszawskich

- zmiana na stanowisku dowódcy 1. Armii Wojska Polskiego – gen. Zygmunta Berlinga zastąpił gen. Stanisław Popławski

d) Walki o przełamanie Wału Pomorskiego

e) Zdobycie Kołobrzegu

f) Udział w operacji berlińskiej

2. Udział w walkach 2. Armii Wojska Polskiego – gen. Karol Świerczewski

a) Bitwa pod Budziszynem

b) Operacja praska