2. 3. Ruch oporu w Polsce

 

I. Polskie Państwo Podziemne

A. Pion wojskowy

1. Utworzenie Służby Zwycięstwu Polski (SZP) – gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski – 27 IX 1939 r.

2. Powołanie prze gen. Władysława Sikorskiego Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) – 13 XI 1939 r.

- pierwszym Komendantem Głównym gen. Kazimierz Sosnkowski – dowodził z Francji

- po ewakuacji rządu emigracyjnego do Londynu Komendantem Głównym – płk. Stefan Rowecki

3. Odrębne formacje wojskowe ugrupowań prolondyńskich

a) Bataliony Chłopskie (BCH)

b) Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW)

c) Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)

3. Akcja scaleniowa – powstanie Armii Krajowej – 14 II 1942 r.

4. Plany powstańcze

5. Biuro Informacji i Propagandy (BIP)

6. Zmiany w dowództwie AK

a) Aresztowanie gen. Stefana Roweckiego - 30 VI 1943 (został zamordowany w VIII 1944 r. w obozie)

b) Nowym Komendantem Głównym AK – gen. Tadeusz Komorowski  (od 17 lipca 1943 r.)

7. Walka bieżąca AK

a) Związek Odwetu (ZO)

b) „Wachlarz”

c) Kierownictwo Dywersji (Kedyw)

B. Pion polityczny

1. Utworzenie Politycznego Komitetu Porozumiewawczego (PKP):

- Stronnictwo Narodowe (SN)

- Stronnictwo Ludowe (SL)

- Stronnictwo Pracy (SP)

- Polska Partia Socjalistyczna - Wolność, Równość, Niepodległość (PPS-WRN)

2. Utworzenie Rady Jedności Narodowej – funkcja podziemnego parlamentu 8/9 I 1943 r.

C. Pion administracyjny Polskiego Państwa Podziemnego

1. Utworzenie Delegatury Rządu na Kraj

2. powołanie urzędu Delegata Rządu na Kraj

3. Budowa aparatu terenowego Delegatury Rządu na Kraj

 

II. Działalność polskich komunistów

1.  Przerzucenie do kraju tzw. Grupy Inicjatywnej

- Marceli Nowotko

- Paweł Finder

- Bolesław Mołojec

2. Utworzenie Polskiej Partii Robotniczej (PPR) – 5 I 1942 r.

3. Utworzenie Krajowej Rady Narodowej (KRN) – funkcja podziemnego parlamentu  31 XII 1943/1 I 1944 r.

4. Utworzenie Gwardii Ludowej

5. Przekształcenie Gwardii Ludowej w Armię Ludową - dekret Krajowej Rady Narodowej z 1 stycznia 1944 r.