google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

6. 4. Powstanie III Rzeszy

 

I. Republika Weimarska (1919-1933).

1. Przewrót polityczny w Niemczech w XI 1918 r.

a. abdykacja Wilhelma II

b. objęcie władzy przez Radę Pełnomocników Ludowych – Friedrich Ebert (SPD)

c. stłumienie przewrotu komunistycznego zorganizowanego przez Związek Spartakusa – Róża Luksemburg  i Karol Liebknecht

d. obrady Zgromadzenia Narodowego w Weimarze – stąd nazwa Republika Weimarska

e. wybór Friedricha Eberta na pierwszego prezydenta

 

II. Niemcy w latach 20. XX wieku

1. Kryzys powojenny.

a. bezrobocie

b. hiperinflacja

c. reformy gospodarcze Gustava Stresemanna  – 1923 r.

2. Napięta sytuacja wewnętrzna

a. krytyka socjaldemokratycznego rządu zarówno ze strony monarchistów i nacjonalistów jak i komunistów

b. działalność bojówek komunistycznych i Freikorpsów

b. Ratyfikacja traktatu wersalskiego przyczyną rozruchów

c. pucz Kappa-Lüttwitza – III 1920 r.

3. Sytuacja międzynarodowa:

a. okupacja Zagłębia Ruhry

b. układ ze Związkiem Radzieckim w Rapallo – 1922 r.

c. traktat w Locarno  (pakt reński) – 1925 r. – Gustav Stresemanna

d. przyjęcie Niemiec do Ligi Narodów – 1926 r.

3. Załamanie gospodarki podczas wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935)

 

III. Narodziny nazizmu.

1. Powstanie Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP)

2. Nieudany pucz monachijski – 1923 r.

3. doktryna faszyzmu:

a. „Mein Kampf” Adolfa Hitlera  

b. „Mit XX wieku” Alfreda Rosenberga

c. cechy faszyzmu:

– nacjonalizm

– antysemityzm

– antykomunizm

– antydemokratyzm

d. utworzenie i działalność:

– SA – oddziały szturmowe NSDAP – Ernst Röhm

– SS – policja partyjna NSDAP – Heinrich Himmler

 

IV. III Rzesza  państwem totalitarnym.

1. Przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera.

a. wzrost wpływów NSDAP podczas wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1933).

b. zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 1932 r.

c. powierzenie przez prezydenta Paula von Hindenburga    funkcji kanclerza Adolfowi Hitlerowi – 30 I 1933 r.

2. Proklamacja III Rzeszy – 15 III 1933 r.

3. Po śmierci Hindenburga Hitler jak Führer skupił w swoim ręku władzę prezydenta, kanclerza i szefa partii nazistowskiej

4. Ograniczanie swobód demokratycznych – pretekstem podpalenie Reichstagu (1933 r.):

a. delegalizacja Komunistycznej Partii Niemiec

b. delegalizacja pozostałych partii opozycyjnych – budowa systemu monopartyjnego

c. tworzenie obozów koncentracyjnych

d. rasizm:

– ustawy norymberskie (1935 r.) – ograniczenie praw obywatelskich ludności żydowskiej

– „noc kryształowa” – pogromy żydowskie (9.XI.1938 r.)

– eugenika

e. rozbudowa aparatu przemocy:
–  „noc długich noży” – likwidacja kierownictwa SA – VI 1934 r.

–  utworzenie gestapo – Tajna Policja Państwowa

– tworzenie obozów koncentracyjnych – Dachau

 

V. Militaryzacja kraju

1. Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej – 1935 r.

2. Rozbudowa Wehrmachtu

3. Odtwarzanie rodzajów broni zabronionych przez traktat wersalski:

– lotnictwa

– broni pancernej

– pancerników i okrętów podwodnych

 

VI. Gospodarka i kultura III Rzeszy

1. Kontrola państwa nad formalnie prywatną gospodarką

a. Rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego

b. Budowa autostrad

2. kultura w warunkach państwa totalitarnego

a. powołanie Izby Kultury Rzeszy

b. rozwój rzeźby i architektury monumentalnej

3.  Indoktrynacja

a. działalność Ministerstwa Propagandy – Joseph Goebbels

b. utworzenie faszystowskiej organizacji młodzieżowej – Hitlerjugend