google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1. 1. Kongres wiedeński

 

I. Przebieg kongresu wiedeńskiego

1. Upadek Napoleona Bonaparte

a. zajęcie Paryża przez wojska koalicji antynapoleońskiej

b. detronizacja Napoleona – 2 IV 1814 r.

c. zesłanie Napoleona na Elbę – zachował tytuł „cesarza Francuzów”

2. Objęcie tronu francuskiego przez Ludwika XVIII (ur. 1755, 1814-1824)

3. Zwołanie międzynarodowego kongresu do Wiednia; początek kongresu – 2 X 1814 r.

a. w kongresie wzięli osobiście udział:

– car Aleksander I  (ur.1777, 1801- 1825)

– król pruski Fryderyk Wilhelm III

– Franciszek I Habsburg

b. duży wpływ na podjęte decyzje:

– kanclerza Austrii Klemensa Metternicha

– ministra spraw zagranicznych Francji Charlesa Talleyranda

d. główne zadania kongresu – zbudowanie nowego ładu międzynarodowego

e. zasady obowiązujące na kongresie:

– restauracji

– legitymizmu

– równowagi europejskiej

 

II. Kluczowe decyzje kongresu wiedeńskiego – powstanie systemu wiedeńskiego

1. Podpisanie Aktu końcowego kongresu – 9 czerwca 1815 r.

2. Francja

a. powrót do granic z 1790 r.

b. przywrócenie tronu Burbonom

3. Niemcy

a. utworzenie Związku Niemieckiego pod przywództwem Austrii

b. nabytki terytorialne Prus

– część ziem Księstwa Warszawskiego

– cześć Saksonii

– Pomorze Szwedzkie

– ziemie Nadrenii i Westfalii

4. Najważniejsze decyzje w sprawie Włoch

a. odnowienie Państwa Kościelnego

b. przywrócenie wpływów austriackich w Lombardii, Wenecji, Dalmacji i Istrii

c. utworzenie Królestwa Sardynii (Piemont)

d. utworzenie Królestwa Obojga Sycylii

5. Utworzenie Królestwa Niderlandów – Holandia, Belgia i Luksemburg

6. Odtworzenie Konfederacji Szwajcarskiej

5. Podział Księstwa Warszawskiego

a. utworzenie Królestwa Polskiego w unii personalnej z Rosją

b. z ziem zachodnich przyznanych Prusom utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie

c. utworzenie Rzeczpospolitej Krakowskiej (Wolne Miasto Kraków)

d. przyznanie Austrii obwodu tarnopolskiego oraz kopalni soli w Wieliczce

 

III. Powstanie Świętego Przymierza

1. Koncert mocarstw:

– Wielka Brytania

– Rosja

– Austria

– Prusy

2. Święte Przymierze

a. powstało z inicjatywy Rosji, Austrii i Prus

b. w 1818 r.  przystąpiła Francja

c. stopniowo do Świętego Przymierza przystąpiła większość państw europejskich (ale bez między innymi Wielkiej Brytanii, Państwa Kościelnego i Turcji)

3. Zasady:

a. państwa członkowskie zobowiązały się do wzajemnej pomocy w tłumieniu rewolucji

b. Święte Przymierze miało stać na straży i ładu wiedeńskiego i absolutyzmu