google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1. 2. Europa po kongresie wiedeńskim

 

I. Ruchy rewolucyjne we Włoszech

1. Niezadowolenie z postanowień kongresu wiedeńskiego

2. Działalność karbonariuszy – karbonaryzm – Filippo Buonarroti

a. terroryzm indywidualny

b. dążenie do wywołania rewolucji

– antyaustriackie powstanie w Neapolu – 1820 r.

– powstanie w Piemoncie – 1821 r.

– powstania w Modenie, Parmie i Państwie Kościelnym – 1831 r.

3. Działalność organizacji Młode Włochy (1831 r.) – Giuseppe Mazzini

a. program:

– odrodzenie narodu włoskiego

– zjednoczenie Włoch

b. szeroka współpraca z europejskimi ruchami społecznymi walczącymi o wolność i niepodległość – Młoda Europa

 

II. Sytuacja w państwach niemieckich

1. Niezadowolenie z braku postępów procesu jednoczenia państwa – Związek Niemiecki traktowany jako namiastka

2. Ruch burszów

a. burszowie – stowarzyszenia studenckie

b. program:

– wolność słowa i druku

– zjednoczenie Niemiec

c. formy działania – wiece, zjazdy, demonstracje

3. Utworzenie Związku Celnego – 1834 r.

a. przewodnictwo Prus

b. działalność

– ujednolicenie prawa handlowego i wekslowego

– ujednolicenie systemu monetarnego

– Handel w obrębie Związku nie podlegał żadnym opłatom ani ograniczeniom

 

III. Przemiany polityczne we Francji w latach 1815-1830

1. Francja w okresie restauracji

a. panowanie Ludwika XVIII (ur. 1755, 1814-1824) i Karola X Burbona (ur. 1757, 1824-1830 r.)

b. ogłoszenie Karty Konstytucyjnej

– dwuizbowy parlament: Izba Parów i Izba Deputowanych (wybory z wysokim cenzusem majątkowym)

– rząd – mianowany przez króla, ale odpowiedzialnych przed Izbą Deputowanych

– utrzymanie Kodeksu cywilnego Napoleona

c. prześladowania bonapartystów

2. Rewolucja lipcowa

a. postawienie Karolowi X zarzutów przez Izbę Deputowanych

b. ogłoszenie przez Karola X tzw. ordonansów – królewskich dekretów nadzwyczajnych

– rozwiązanie Izby Deputowanych

– wprowadzenie cenzury prewencyjnej

– zniesienie odpowiedzialności rządu przed Izbą Deputowanych

c. wybuch rewolucji lipcowej w Paryżu – 27-29 lipca 1830 r.

– dowódcą Gwardii Narodowej Marie Joseph de La Fayette

– abdykacja Karola X

3. Monarchia lipcowa

a. objęcie tronu przez Ludwika Filipa – z linii orleańskiej Burbonów

– utrzymanie monarchii

– rządy w rękach bogatej burżuazji – odsunięcie od władzy arystokracji

 

IV. Powstanie niepodległej Belgii

1. Geneza powstania w Belgii

a. dyskryminacja Belgów w Królestwie Zjednoczonych Niderlandów

b. zróżnicowanie religijne

– katoliccy Belgowie

– protestanccy Holendrzy

c. wzrost nastrojów niepodległościowych pod wpływem zwycięstwa rewolucji lipcowej we Francji

2. Wybuch powstania przeciw narzuconemu przez kongres wiedeński związkowi z Holandią – 25 VIII 1830 r.

3. Powstanie niepodległej Belgii

a. ogłoszenie niepodległości 4 X 1830 r.

b. uchwalenie konstytucji przez belgijski kongres – 7 II 1831 r.

– Belgia monarchią konstytucyjną – Leopold I

– zasada suwerenności ludu i równości wszystkich wobec prawa

– dwuizbowy parlament

– odpowiedzialność ministrów przed parlamentem