google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

1. 8. Odzyskanie niepodległości przez Grecję

 

I. Panowanie tureckie na Bałkanach w pierwszych latach XIX wieku

1. Językowe i religijne zróżnicowanie ludności

a. katoliccy Słowianie

b. muzułmańscy Turcy

c. prawne i ekonomiczne upośledzenie ludności podbitej

2. Autonomia Czarnogóry – rządy władyków (prawosławni biskupi)

3. Walka Serbów o niezależność

a. powstania zbrojne – stłumione przez Turków

b. interwencja Rosji w obronie interesów Słowian bałkańskich

c. konwencja akermańska – nadanie autonomii:

– Serbii

– Wołoszczyźnie

– Mołdawii

 

II. Powstanie greckie

1. Status prawny ludności greckiej w imperium tureckim

a. znaczny zakres swobód

b. dostęp do urzędów cywilnych i wojskowych

c. wysoki poziom świadomości narodowej Greków

d. korzystna sytuacja prawna nie przyczyniła się do rezygnacji Greków z walki o pełną niepodległość – powstania zbrojne

2. Wybuch powstania w Grecji – 1821 r.

a. krwawe walki na Peloponezie i  Wyspach Egejskich

b. proklamowanie niepodległości Grecji przez Zgromadzenie narodowe (Epidauros) – 1822 r.

c. uchwalenie konstytucji

d. pogromy ludności greckiej – m.in. w Stambule

3. Europa wobec powstania

a. tworzenie komitetów pomocy dla Greków – George Byron

b. potępienie rzezi Greków przez Francję i Anglię

c. interwencja zbrojna Francji i Anglii–  rozbicie floty tureckiej pod Navarino – 1827 r.

d. interwencja rosyjska – wkroczenie wojsk carskich pod dowództwem Iwana Dybicza do Armenii i na Bałkany – 1828 r.

4. Pokój w Adrianopolu – 1829 r.

a. uznanie niepodległości Grecji

– granice niepodległej Grecji zostały ustalone traktatem londyńskim  w 1830 r.

– na tronie greckim zasiadł Otton Wittelsbach z dynastii bawarskiej

b. potwierdzenie autonomii Serbii, Mołdawii i Wołoszczyzny

c. Rosja otrzymała część Armenii i wybrzeże czarnomorskie Kaukazu