google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

2. 2. Geneza powstania listopadowego

 

I. Nieprzestrzeganie konstytucji przez carat

1. Panowanie carów w Królestwie Polskim:

a. Aleksandra I  (1815-1825 r.)

b. Mikołaja I  (1825-1831 r.)

2. Działalność reprezentantów cara w Królestwie Polskim

a. wielkiego księcia Konstantego Romanowa – wódz wojska Królestwa Polskiego

b. Nikołaja Nowosilcowa – pozakonstytucyjny pełnomocnik cara

3. Obecność wojsk carskich w Królestwie

4.Wprowadzenie przez namiestnika gen. Józefa Zajączka cenzury

5. Nasilenie się inwigilacji społeczeństwa polskiego – działalność tajnej policji

6. Likwidacja jawności obrad sejmu

 

II. Powstanie opozycji legalnej

1. Działalność posłów kaliskich Bonawentury  i Wincentego Niemojowskich

a.  walka o utrzymanie monarchii konstytucyjnej

b. działalność legalna i odrzucenie rewolucji oraz działalności konspiracyjnej

c. odsunięcie Niemojowskich od udziału w obradach sejmu

2. Groźby cara zniesienia odrębności Królestwa Polskiego

 

III. Działalność tajnych organizacji młodzieżowych

1. Organizacje wileńskie

a. Towarzystwo Filomatów

– Tomasz Zan

– Adam Mickiewicz

b. Towarzystwo Przyjaciół Pożytecznej Zabawy „Promieniści”

c. Zgromadzenie Filaretów

2. organizacje warszawskie

a. Związek Przyjaciół „Koina”

b. Związek Wolnych Polaków

3. Aresztowania wśród młodzieży i rozbicie ruchu studenckiego

 

IV. Działalność spiskowa

1. Wolnomularstwo Narodowe

a. twórcą i przywódcą Walerian Łukasiński

b. organizacja wzorowana na masonerii

c. rozwiązana na skutek wewnętrznych sprzeczności programowych

2. Towarzystwo Patriotyczne

a. organizacja utworzona z inicjatywy Waleriana Łukasińskiego

b. skupiało głównie wojskowych, urzędników i ziemian

c. działalność:

– zabiegi o włączenie do Królestwa Polskiego tzw. ziem zabranych

– inspirowanie społeczeństwa polskiego do pisania petycji

d. uwięzienie Waleriana Łukasińskiego

e. objęcie kierownictwa Towarzystwa Patriotycznego przez Seweryna Krzyżanowskiego

– próby nawiązania współpracy z tajnymi organizacjami rosyjskimi

– dekonspiracja Towarzystwa Patriotycznego i liczne aresztowania

– sąd sejmowy nad członkami Towarzystwa Patriotycznego

3. Sprzysiężenie Piotra Wysockiego

a. sprzysiężenie działało głównie w Szkole Podchorążych Piechoty

b. aresztowania członków sprzysiężenia