google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

3. 5. Układ sił politycznych i konflikty na świecie na przełomie XIX i XX w.

 

I. Geneza konfliktów

1. Załamanie się porządku wiedeńskiego w Europie

a. dominująca pozycja Wielkiej Brytanii

– Pax Britannica

b. upadek Świętego Przymierza

c. wzrost międzynarodowego znaczenia II Rzeszy

– militaryzm

– plany imperialne

– intensywny rozwój gospodarczy

d. spadek znaczenia Francji po klęsce w wojnie z Prusami (1870-1871 r.)

– negatywne skutki gospodarcze wysokiej kontrybucji

– spadek prestiżu międzynarodowego

– powstanie III Republiki

e. wzrost zapóźnienia cywilizacyjnego Rosji wobec krajów Europy Zachodniej

f. powstanie dualistycznej monarchii austro-węgierskiej

g. kryzys imperium osmańskiego

2. Wzrost zróżnicowania ekonomicznego w Europie

3. Rozwój świadomości narodowej

a. nasilenie się tendencji zjednoczeniowych

b. nasilenie się tendencji narodowowyzwoleńczych

4. Powstanie „sojuszu trzech cesarzy” (przymierze II Rzeszy, Rosji i Austro-Węgier) – 1873 r.

 

II. Wojna rosyjsko-turecka (1877-1878 r.))

1. Geneza wojny

a. wybuch powstania antytureckiego w Hercegowinie – 1875 r.

b. powstanie w Bułgarii – 1876 r.

c. włączenie się do wojny Serbii  – 1876 r.

d. krwawa rozprawa Turcji z powstańcami

2. Interwencja Rosji – 1877 r.

a. oblężenie twierdzy Plewna

b. bitwy o przełęcz Szipka

c. zwycięstwo wojsk carskich pod Płowdiwem

d. wojska carskie pod Konstantynopolem

3. Zakończenie wojny

a. wstępny pokój w San Stefano (pod Stambułem)

b. kongres berliński

– uznanie niepodległości Rumunii, Serbii i Czarnogóry

– Bośnia i Hercegowina oddana w tymczasowy zarząd Austro-Węgrom

– pogorszenie stosunków rosyjsko-niemieckich

 

III. Wojny burskie

1. Republiki burskie Transwalu i Oranii

2. Geneza wojen burskich

a. odkrycie złóż diamentów

b. zbrojnie zajęcie Transwalu i Oranii przez Brytyjczyków i włączenie ich do Kolonii Przylądkowej

3. Wybuch powstania Burów przeciwko Brytyjczykom – I wojna burska (1880 r.)

– Paul Kruger

– przyznanie Burom autonomii

4. Wybuch II wojny burskiej – 1899 r.

a. opanowanie Transwalu i Oranii przez wojska brytyjskie

b. tworzenie przez Anglików obozów koncentracyjnych

c. krwawe represje wobec powstańców burskich

d. klęska Burów

5. Połączenie Transwalu i Oranii z Krajem Przylądkowym – utworzenie Związku Afryki Południowej i nadanie mu statusu dominium

 

III. Stany Zjednoczone

1. Krytyka doktryny Monroe

a. Boskie przeznaczenie Johna Fiske – manifest amerykańskiego imperializmu

b. Doktryna Alfreda Mahana – nawalizm (flota wojenna i handlowe jako fundament potęgi)

2. Aneksja Hawajów – 1898 r.

3. Wojna z Hiszpanią

a. antyhiszpańskie powstanie na Kubie  – 1895 r.

b. przypadkowy wybuch na amerykańskim okręcie cumującym w hawańskim porcie – wypowiedzenie wojny Hiszpanii przez USA – 1898 r.

c. działania zbrojne na Kubie i na Hawajach

d. konferencja pokojowa w Paryżu – 1898 r.

– Stany Zjednoczone otrzymały Puerto Rico, Filipiny i wyspę Guam

– Kuba formalnie otrzymała niepodległość, ale faktycznie stała się protektoratem USA

4.  Polityka Theodora Roosevelta

a. modyfikacja doktryny Monroe – pierwszeństwo w interwencji na kontynentach amerykańskich mają Stany Zjednoczone

b. tzw. dyplomacja dolarowa

5. Polityka hegemonii i gospodarczego uzależnienia krajów Ameryki na zasadzie „Ameryka dla Amerykanów” (panamerykanizm) – utworzenie Unii Panamerykańskiej – 1890 r.

 

IV. Wojna rosyjsko-japońska (1904-1905)

1. Rywalizacja na Dalekim Wschodzie

a. o Port Artura

– budowa przez Rosjan bazy morskiej

– rozbudowa rosyjskich sił lądowych i morskich na Dalekim Wschodzie

b. o kolej transsyberyjską

c. o Koreę i Mandżurię

d. o wpływy w Chinach

2. Dążenie Rosji do konfrontacji zbrojnej z Japonią

3. Przebieg wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905 r.)

a. atak japońskich okrętów wojennych na Port Artura – bez wypowiedzenia wojny (1904 r.)

–  straty rosyjskiej Eskadry Oceanu Spokojnego

– oblężenie Port Artura przez wojska japońskie

b. Wyprawa Floty Bałtyckiej na Daleki Wschód

– podróż dookoła Afryki (Brytyjczycy odmówili zgody na przejście przez Kanał Sueski)

– kapitulacja Portu Artura

– klęska wojsk carskich pod Mukdenem

– klęska Floty Bałtyckiej pod Cuszimą (1905 r.)

c. Pokój w Portsmouth – 1905 r.

– Japonia otrzymała Port Artura i części Sachalinu

– protektorat Japonii nad Koreą i częścią Mandżurii

d. skutki wojny rosyjsko-japońskiej

– początek ekspansji japońskiej na Dalekim Wschodzie

– wybuch rewolucji 1905-1907 r. w Rosji