google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

google.com, pub-4343798278943342, DIRECT, f08c47fec0942fa0

A A A

5. 5. Zakończenie I wojny światowej

 

I. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny

1. Przystąpienie Niemiec do nieograniczonej wojny podwodnej

a. blokada morska Niemiec przez państwa ententy

b. wprowadzenie do walki przez Niemcy U-bootów  (okrętów podwodnych)

c. przystąpienie Niemiec do nieograniczonej wojny podwodnej

– po zatopieniu „Lusitanii” na skutek politycznych reperkusji – wprowadzenie ograniczonej wojny podwodnej

– ponowne przystąpienie do nieograniczonej wojny podwodnej – styczeń 1917 r.

2. Stany Zjednoczone wobec wojny w Europie

a. polityka izolacjonizmu przed wybuchem wojny

b. zachowanie neutralności w pierwszej fazie wojny

3. Motywy decyzji o przystąpieniu USA do wojny po stronie ententy

a. stopniowy wzrost sympatii wobec ententy

– udział ochotników amerykańskich – np. eskadra Lafayette’a

– praca Amerykanów w Czerwonym Krzyżu

b. tzw. depesza Zimmermanna

– zachęcała Meksyk do przystąpienia do wojny po stornie państw centralnych w zamian za terytoria amerykańskie

– zerwanie stosunków dyplomatycznych z Niemcami przez USA

c. wznowienie nieograniczonej wojny podwodnej przez Niemcy

d. wzrost zadłużenia państw ententy w USA – kredyty na zakup sprzętu wojennego

e. wypowiedzenie wojny Niemcom przez USA – 6 IV 1917 r.

 

II. Działania na frontach w 1917 i 1918 r.

1. Druga bitwa nad Aisne

a. ciężkie straty wojsk ententy

b. bunty w oddziałach francuskich

2. Bitwa pod Ypres – VII-X 1917 r. – użycie przez wojska niemieckie gazów bojowych (iperytu)

3. Bitwa pod Cambrai 20 XI-6 XII 1917 r. – użycie czołgów przez wojska brytyjskie

4. Wzrost aktywności USA w Europie

a. orędzie prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona  z 8 I 1918 r. – 14 punktów Wilsona

b. rozbudowa armii amerykańskiej w Europie

5. Przystąpienie wojsk niemieckich do ostatniej wielkiej ofensywy na froncie zachodnim – 21 III 1918 r.

a. podpisanie pokoju brzeskiego z Rosją pozwoliło Niemcom na przerzucenie wojsk z frontu wschodniego na zachodni

b. plan ofensywy opracowany przez gen. Ericha Ludendorffa

c. zatrzymanie ofensywy niemieckiej podczas drugiej bitwy nad Marną – V-VII 1918 r.

6. Klęska wojsk niemieckich

a. ofensywa wojsk ententy – tzw. ofensywa stu dni – VIII-XI 1918 r. – marszałek Ferdynand Foch

b. rewolucja w Niemczech – 3 XI 1918 r.

– ogłoszenie republiki niemieckiej – 9 XI 1918 r.

– utworzenie rządu Friedricha Eberta – 10 XI 1918 r.

– ucieczka Wilhelma II do Holandii i jego abdykacja

c. podpisanie rozejmu w lesie Compiègne – 11 XI 1918 r.

– niezwłoczny zwrot Francji Alzacji i Lotaryngii

– wydanie przez Niemcy wszystkich samolotów, okrętów podwodnych, floty nawodnej, większości artylerii i broni maszynowej

– zwolnienie przez Niemcy jeńców wojennych

– anulowanie traktatów brzeskich (zawartych z Rosją i Ukrainą)

7. Klęska pozostałych państw centralnych

a. kapitulacja Bułgarii – IX 1918 r.

b. klęska wojsk tureckich

– zajęcie przez wojska brytyjskie półwyspu Synaj i Palestyny – jesień 1917 r.

– zwycięstwo wojsk angielskich pod Megiddo i zajęcie Damaszku

– zajęcie przez Brytyjczyków Mosulu

– kapitulacja Turcji – 28 X 1918 r.

c. działania na froncie włoskim

– bitwa nad Piawą

– ofensywa włoska pod Vittorio Venetto

– kapitulacja Austro-Węgier –3 XI 1918 r.

– rozpad monarchii austro-węgierskiej

 

III. Skutki Wielkiej wojny

1. Uczestnicy wojny:

a. W konflikcie zbrojnym udział wzięły 33 państwa

b. na frontach walczyło ok. 70 mln żołnierzy

c. straty wojenne

– poległo ok. 10 mln żołnierzy

– rannych zostało 20 mln żołnierzy

d. rozpad monarchii austro-węgierska

e. Niemcy i Austria stały się republikami

f. powstała Rosja Radziecka

g. upadek trzech wielkich dynastii:

– Romanowów w Rosji

– Habsburgów w Austrii

– Hohenzollernów w Niemczech

h. powstanie nowych państw

– Polska

– Czechosłowacja

– Litwa

– Łotwa

– Estonia

– Finlandia

– Królestwo Serbów Chorwatów i Słoweńców

– Irlandia