Burke Edmund (1729-1797) – brytyjski polityk i myśliciel uznawany za twórcę nowoczesnego konserwatyzmu; od 1765 r. działał w parlamencie; zwalczał niewolnictwo i występował w obronie praw kolonistów w Ameryce i praw ludności tubylczej w Indiach; był zdeklarowanym przeciwnikiem rewolucji francuskiej; autor. m.in. Rozważań o rewolucji we Francji...