Tocqueville Charles Alexis de (1805-1859) – francuski historyk, socjolog i historyk, jeden z czołowych klasyków liberalizmu; w 1849 r. minister spraw zagranicznych, po zamachu stanu w 1851 r. zajął krytyczne stanowisko wobec Napoleona III;  zajmował się badaniem ustroju społecznego Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej; autor takich dzieł, jak: Demokracja amerykańska i Dawny ustrój i rewolucja;