Wczesne średniowiecze. Chronologia wydarzeń

 

498 r. – chrzest Chlodwiga

529 r. – Kodeks Justyniana

622 r. – ucieczka Mahometa do Medyny/początek ery muzułmańskiej

733 r. – bitwa pod Poitiers

800 r. – koronacja cesarska Karola I Wielkiego

843 r. – traktat w Verdun

955 r. – bitwa na Lechowym Polu

962 r. – koronacja cesarska Ottona I

966 r. – chrzest Mieszka I/chrzest Mieszka I

972 r. – bitwa pod Cedynią

988 r. – przyjęcie chrztu przez Włodzimierza Wielkiego/chrzest Rusi Kijowskiej

997 r. – śmierć biskupa Wojciecha

1000 r. – zjazd gnieźnieński/ustanowienie arcybiskupstwa Gnieźnie

1018 r. – zawarcie pokoju w Budziszynie

1025 r. – koronacja Bolesława Chrobrego/początek panowania (koronacja) Mieszka II

1034 r. – śmierć Mieszka II

1038 r. – powstanie ludowe w Polsce

1039 r. – najazd Brzetysława na Polskę

1054 r. – schizma wschodnia

1066 r. – bitwa pod Hastings/podbój Anglii przez Wilhelma Zdobywcę

1076 r. – koronacja Bolesława Śmiałego

1079 r. – śmierć biskupa Stanisława

1109 r. – najazd cesarza Henryka V na Polskę

1119 r. – zakończeni podboju Pomorza Gdańskiego przez Bolesława Krzywoustego

1138 r. – śmierć Bolesława Krzywoustego/podział Polski na dzielnice